Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 정보 Txt Official Light Stick 100% 무료

정보 Txt Official Light Stick 100% 무료

“TXT Official Light Stick” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko TXT Lightstick version 3, Txt lightstick name, TXT Official website, ENHYPEN lightstick, MOA bong, Lightstick TXT OFFICIAL, Weverse Shop, Bighit shop.

TXT Official Light Stick에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: TXT Official Light Stick
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: HYBE Co., Ltd.
 • 마지막 업데이트 날짜: 2022. 10. 20.
 • 범주:
  1. 엔터테인먼트
 • TXT Official Light Stick의 직접적인 경쟁자:
  1. 위버스샵 Weverse Shop
  2. UNIVERSE
  3. 리슨 Lysn
  4. HYBE INSIGHT
  5. ENHYPEN Official Light Stick
  6. LE SSERAFIM Light Stick
  7. &TEAM Official Light Stick

TXT Official Light Stick 관련 동영상 보기

TXT Official Lightstick Unboxing

사용자 평가

 • 예능 기준은 6점
 • 그래픽 기준은 9포인트
 • 안전 기준은 9점입니다.
 • 품질 기준은 6점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 8점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 5점입니다.

소개하다

투모로우바이투게더 공식 응원봉 TXT OFFICIAL LIGHT STICK의 모바일 앱입니다.

[주요 기능 안내]

1. 스마트폰 블루투스 연동
응원봉의 전원을 켜고, 파란색 버튼을 2초간 눌러 블루투스를 켜주세요.
스마트폰의 블루투스 기능을 켜고 응원봉을 스마트폰 화면에 가까이하면, 응원봉과 스마트폰이 연동됩니다.
일부 스마트폰에서는 GPS를 켜야 블루투스 연결이 되므로 블루투스 연결이 되지 않는 경우 GPS 기능을 켜주세요.

2. 공연모드
공연 좌석정보 등록 후 응원봉과 연동하면, 공연 중 무대 조명 장치와 연동한 다양한 응원봉의 무선 연출을 즐기실 수 있습니다.
공연이 있을 때만 사용가능한 메뉴입니다.

3. 셀프모드
응원봉과 스마트폰을 연동한 후, 앱에서 직접 원하는 컬러를 선택해, 응원봉의 LED 조명 컬러를 변경할 수 있습니다.

[공연 관람 전 주의사항]
– 공연 관람 전, 본인의 티켓 좌석 정보를 확인하여 본 어플리케이션을 통해 응원봉에 좌석정보를 입력해주세요.
– 반드시 응원봉에 등록한 좌석 정보와 같은 좌석에서 공연을 관람해주시길 바랍니다. 임의로 다른 좌석으로 이동하게 되면 응원봉 무선 연출에 지장을 줄 수 있으니 주의해주세요.
– 공연 도중 응원봉의 전원이 꺼지지 않도록, 공연 전 배터리 잔량을 체크해주세요.
– 응원봉에 좌석정보 입력이 어려우신 경우 공연장 STAFF에게 도움을 요청해주세요.

※ 앱 이용을 위한 필수 접근 권한 안내
앱과 응원봉의 원활한 이용을 위하여 아래 권한을 필수로 요합니다.
안내 팝업이 뜨면 [허용] 해주세요.
[필수 접근 권한]
– 저장공간: QR 코드/공연 정보 저장 위해 사용
– 전화: 기기의 인증 상태를 유지하기 위해 사용
– 카메라: QR 코드 인식을 위해 사용
– 위치: BLE 연결을 위해 사용
– 블루투스 : 응원도구 연결 위해 사용
—-
개발자 연락처 :
서울시 용산구 한강대로 42
02-3444-0105
제 2021-서울용산-1364호

HYBE Co., Ltd.에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
https://www.hybecorp.com/eng/
이메일:
ipx_product_solutions_team@hybecorp.com
주소:
42, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea
개인정보처리방침:
https://hybecorp.com/eng/privacy

TXT Official Light Stick 사진

주제 TXT Official Light Stick 와 관련된 40 개의 이미지가 있습니다.

Mua Txt - Light Stick Trên Mạng | Hàng Hóa Kpop Trực Tuyến – Hàng Hóa Trực Tuyến Chính Thức Của Kpop
Mua Txt – Light Stick Trên Mạng | Hàng Hóa Kpop Trực Tuyến – Hàng Hóa Trực Tuyến Chính Thức Của Kpop
Mykpop] Txt Light Stick Fans Concert Supporting Lightstick Kpop Fan Gift Fans Collection Sb20083002 - Party Favors - Aliexpress
Mykpop] Txt Light Stick Fans Concert Supporting Lightstick Kpop Fan Gift Fans Collection Sb20083002 – Party Favors – Aliexpress
Amazon.Com: Txt Official Light Stick : Sports & Outdoors
Amazon.Com: Txt Official Light Stick : Sports & Outdoors
투마로바이투게더 | Txt Official Light Stick (Photo Card Set Included)
투마로바이투게더 | Txt Official Light Stick (Photo Card Set Included)
Txt - Official Light Stick
Txt – Official Light Stick

여기에서 TXT Official Light Stick과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

TXT Official Light Stick의 경쟁자

다운로드 위버스샵 Weverse Shop 모두 무료

위버스샵 BTS 2021 블랙프라이데이 언박싱 70% SALE Weverse Shop 2021 Black Friday Unboxing

주제 위버스샵 Weverse Shop 와 관련된 37 개의 이미지가 있습니다.

위버스샵 Weverse Shop - Ứng Dụng Trên Google Play
위버스샵 Weverse Shop – Ứng Dụng Trên Google Play
Weverse Shop - All Things For Fans
Weverse Shop – All Things For Fans
Tải 위버스샵 Weverse Shop Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản Mới Nhất - Co.Benx.Weply
Tải 위버스샵 Weverse Shop Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản Mới Nhất – Co.Benx.Weply
Weverse Shop - All Things For Fans
Weverse Shop – All Things For Fans
위플리의 새로운 이름, 위버스샵을 소개합니다! | Weverse Shop - All Things For Fans
위플리의 새로운 이름, 위버스샵을 소개합니다! | Weverse Shop – All Things For Fans

지금 다운로드 UNIVERSE 100% 무료

Coldplay X BTS – My Universe (Official Video)

주제 UNIVERSE 와 관련된 23 개의 이미지가 있습니다.

Universe - Wikipedia
Universe – Wikipedia
What Is The Universe? | Live Science
What Is The Universe? | Live Science
Solar System, Galaxy, Universe: What'S The Difference? | Night Sky Network
Solar System, Galaxy, Universe: What’S The Difference? | Night Sky Network
Is Our Universe A Hologram? Physicists Debate Famous Idea On Its 25Th Anniversary - Scientific American
Is Our Universe A Hologram? Physicists Debate Famous Idea On Its 25Th Anniversary – Scientific American

정보 리슨 Lysn 100% 무료

Lysn(리슨)앱 홍보 영상

주제 리슨 Lysn 와 관련된 43 개의 이미지가 있습니다.

리슨 Lysn - Google Play 앱
리슨 Lysn – Google Play 앱
리슨 Lysn - Google Play 앱
리슨 Lysn – Google Play 앱
최애와 1:1 채팅이 가능한 플랫폼, 'Lysn'으로 보는 팬덤 마케팅 < 비즈니스 사례 < 기사본문 - 사례뉴스
최애와 1:1 채팅이 가능한 플랫폼, ‘Lysn’으로 보는 팬덤 마케팅 < 비즈니스 사례 < 기사본문 - 사례뉴스
Android용 리슨 Lysn Apk 다운로드
Android용 리슨 Lysn Apk 다운로드
미뮤로 리슨 Lysn Pc를 다운로드
미뮤로 리슨 Lysn Pc를 다운로드

지금 보기 HYBE INSIGHT 모두 무료

[BANGTAN BOMB] SUGA \u0026 Jimin Visit HYBE INSIGHT – BTS (방탄소년단)

주제 HYBE INSIGHT 와 관련된 38 개의 이미지가 있습니다.

Hybe Insight Is Now Open - Here'S What Fans Can Expect From The One-Of-A-Kind Experience - Koreaboo
Hybe Insight Is Now Open – Here’S What Fans Can Expect From The One-Of-A-Kind Experience – Koreaboo
Hybe Open A New Cultural Museum 'Hybe Insight', Here'S What To Expect
Hybe Open A New Cultural Museum ‘Hybe Insight’, Here’S What To Expect
Hybe Open A New Cultural Museum 'Hybe Insight', Here'S What To Expect
Hybe Open A New Cultural Museum ‘Hybe Insight’, Here’S What To Expect
Bts Label Owner Hybe Launching Hybe Insight Museum | Blooloop
Bts Label Owner Hybe Launching Hybe Insight Museum | Blooloop

다운로드 ENHYPEN Official Light Stick 모두 무료

ENHYPEN (엔하이픈) Official Light Stick User Guide (공식 응원봉 사용 안내)

주제 ENHYPEN Official Light Stick 와 관련된 29 개의 이미지가 있습니다.

Vstore - Duyendo97 [Enhypen] Enhypen Official Lightstick - Đèn Cổ Vũ Lightstick Enhypen (Hàng Chính Hãng) | Shopee Việt Nam
Vstore – Duyendo97 [Enhypen] Enhypen Official Lightstick – Đèn Cổ Vũ Lightstick Enhypen (Hàng Chính Hãng) | Shopee Việt Nam
Đặt Hàng Trước] Enhypen Light Stick - Hàng Hóa Trực Tuyến Chính Thức Của Kpop
Đặt Hàng Trước] Enhypen Light Stick – Hàng Hóa Trực Tuyến Chính Thức Của Kpop
Weverse Shop On Twitter:
Weverse Shop On Twitter: “#Enhypen Official Light Stick &Amp; Logo Merch! Check Out Enhypen’S First Ever Light Stick✨ And The Official Merch For #Engene On #Weverseshop! Global👉Https://T.Co/Dcs0Tuh3Ci Usa👉Https://T.Co/Lr0Fkw1Bz5 Japan👉Https://T.Co …
Enhypen Official Lightstick | Shopee Philippines
Enhypen Official Lightstick | Shopee Philippines
Enhypen – Official Lightstick – Annyeong Chingus Shop
Enhypen – Official Lightstick – Annyeong Chingus Shop

지금 보기 LE SSERAFIM Light Stick 100% 무료

LE SSERAFIM OFFICIAL LIGHT STICK Teaser

주제 LE SSERAFIM Light Stick 와 관련된 36 개의 이미지가 있습니다.

Joe 💤 On Twitter:
Joe 💤 On Twitter: “Le Sserafim Lightstick Is Coming!!! 🤯 Https://T.Co/Kkzmcyafby” / Twitter
Literally Look Like A Weapon”: Le Sserafim'S Light Stick Sneak Peek Draws Both Hilarious And Gutted Response From Fans
Literally Look Like A Weapon”: Le Sserafim’S Light Stick Sneak Peek Draws Both Hilarious And Gutted Response From Fans
Le Sserafim Surprises Fearnots With Brand New Light Stick | Kpopstarz
Le Sserafim Surprises Fearnots With Brand New Light Stick | Kpopstarz

새 업데이트 &TEAM Official Light Stick 100% 무료

주제 &TEAM Official Light Stick 와 관련된 50 개의 이미지가 있습니다.

이 게임에 대한 사용자 의견

TXT Official Light Stick에 총 727개의 댓글이 있습니다.

 • 137 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 878개
 • 263 일반 의견
 • 42 나쁜 리뷰
 • 25 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 TXT Official Light Stick 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *