Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 업데이트 Pizza & Pizza Delivery 모두 무료

업데이트 Pizza & Pizza Delivery 모두 무료

“Pizza & Pizza Delivery” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko Pizza Hut, Bánh pizza, Cách làm pizza, Pizza Hut giá bao nhiều, Pizza la gì, domino pizza – mua 1 tặng 1, pizza al fresco’s, Các loại pizza.

Pizza & Pizza Delivery에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: Pizza & Pizza Delivery
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Sagres Informática
 • 마지막 업데이트 날짜: 2021. 11. 5.
 • 범주:
  1. 식음료
 • Pizza & Pizza Delivery의 직접적인 경쟁자:
  1. Casa da Feijoada do Paulinho
  2. Artigiano Pizzaria
  3. Levã Forno e Pizzeria
  4. Batatiba
  5. Rotatória
  6. Vó Maria
  7. Jersey Mike’s
  8. Denny’s
  9. Golden Corral
  10. Papa Johns Pizza & Delivery
  11. Pizza Hut KWT – Order Food Now
  12. Olive Garden Italian Kitchen

Pizza & Pizza Delivery 관련 동영상 보기

Perfect Pizza at Home

사용자 평가

 • 예능 기준은 7점
 • 그래픽 기준은 5포인트
 • 안전 기준은 5점입니다.
 • 품질 기준은 9점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 6점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 8점입니다.

소개하다

응용 프로그램이 아니라 고객이 시설에서 제공하는 메뉴를보고 스마트 폰으로 주문을 주문할 수있게 해주는 수입 응용 프로그램으로, 수입을 늘리고 고객이 어디에 있든지 주문을 전달할 수있는 실습을위한 이상적인 도구입니다. 주문 시간.
특징 :
-빠른 등록 또는 페이스 북 등록
-제품 가격이 포함 된 예시 메뉴
-고객에게 무료로 주문
-배달 비용은 식당에 의해 청구됩니다
-온라인 결제
-기계 결제

Sagres Informática에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://www.sagresinformatica.com.br
이메일:
sagres@sercomtel.com.br
개인정보처리방침:
http://pratodigital.com.br/privacidade_app.html

Pizza & Pizza Delivery 사진

주제 Pizza & Pizza Delivery 와 관련된 7 개의 이미지가 있습니다.

Pizza - Wikipedia
Pizza – Wikipedia
Pizza – Wikipedia Tiếng Việt
Pizza – Wikipedia Tiếng Việt
Homemade Pepperoni Pizza Recipe
Homemade Pepperoni Pizza Recipe
Pizza Tây Ninh Top 5 Tiệm Ngon Chuẩn Vị Phải Thử Ngay |Top Tây Ninh
Pizza Tây Ninh Top 5 Tiệm Ngon Chuẩn Vị Phải Thử Ngay |Top Tây Ninh
Pizza Tây Ninh Top 5 Tiệm Ngon Chuẩn Vị Phải Thử Ngay |Top Tây Ninh
Pizza Tây Ninh Top 5 Tiệm Ngon Chuẩn Vị Phải Thử Ngay |Top Tây Ninh

여기에서 Pizza & Pizza Delivery과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

Pizza & Pizza Delivery의 경쟁자

지금 보기 Casa da Feijoada do Paulinho 100% 무료

Casa da Feijoada do Paulinho

주제 Casa da Feijoada do Paulinho 와 관련된 32 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 Artigiano Pizzaria 무료로

Gianni Acunto Neapolitan Pizza Oven – HOW TO MAKE A PIZZA OVEN

주제 Artigiano Pizzaria 와 관련된 26 개의 이미지가 있습니다.

Artigiano Pizzeria Napoletana, Londrina - Restaurant Reviews, Photos & Phone Number - Tripadvisor
Artigiano Pizzeria Napoletana, Londrina – Restaurant Reviews, Photos & Phone Number – Tripadvisor
Artigiano Pizza Rustica, Atizapan De Zaragoza - Menu, Prices & Restaurant Reviews - Order Online Food Delivery - Tripadvisor
Artigiano Pizza Rustica, Atizapan De Zaragoza – Menu, Prices & Restaurant Reviews – Order Online Food Delivery – Tripadvisor

새로 업데이트됨 Levã Forno e Pizzeria 모두 무료

Costruiamo una pizzeria con Splash, Hulk e Bing 🍕

주제 Levã Forno e Pizzeria 와 관련된 22 개의 이미지가 있습니다.

Levã Forno E Pizzeria - Ứng Dụng Trên Google Play
Levã Forno E Pizzeria – Ứng Dụng Trên Google Play

지금 다운로드 Batatiba 100% 무료

Patati Patatá – Comer Comer (DVD Coletânea de Sucessos)

주제 Batatiba 와 관련된 28 개의 이미지가 있습니다.

Batatiba - Apps On Google Play
Batatiba – Apps On Google Play
Batata Suíça | Batatiba | Curitiba
Batata Suíça | Batatiba | Curitiba
Batatiba Trên App Store
Batatiba Trên App Store
Batata Suíça | Batatiba | Curitiba
Batata Suíça | Batatiba | Curitiba

새로 업데이트됨 Rotatória 무료로

Rotatórias de Trânsito Como Usar Corretamente

주제 Rotatória 와 관련된 8 개의 이미지가 있습니다.

새로 업데이트됨 Vó Maria 100% 무료

MÃE DO ELIZEU VISITA VÓ MARIA E TRAZ BOAS NOTÍCIAS!. @ElizeuSilvaTV

주제 Vó Maria 와 관련된 6 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 Jersey Mike’s 모두 무료

Subway vs. Jersey Mike’s Taste Test | FOOD FEUDS

주제 Jersey Mike’s 와 관련된 49 개의 이미지가 있습니다.

지금 보기 Denny’s 모두 무료

DENNY CAKNAN \”JAJALEN AKU\” l FULL ALBUM TERBARU 2023

주제 Denny’s 와 관련된 44 개의 이미지가 있습니다.

Denny'S Philippines
Denny’S Philippines
Denny'S Introduces New Platform To Exploit Off-Premise Demand | Nation'S Restaurant News
Denny’S Introduces New Platform To Exploit Off-Premise Demand | Nation’S Restaurant News

지금 다운로드 Golden Corral 모두 무료

European goes to American All You Can Eat Buffet for the First Time

주제 Golden Corral 와 관련된 40 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 Papa Johns Pizza & Delivery 무료로

How to make a Papa John’s Pizza

주제 Papa Johns Pizza & Delivery 와 관련된 10 개의 이미지가 있습니다.

Papa John'S Pizza, Doha - Đánh Giá Về Nhà Hàng - Tripadvisor
Papa John’S Pizza, Doha – Đánh Giá Về Nhà Hàng – Tripadvisor

지금 보기 Pizza Hut KWT – Order Food Now 무료로

Wednesday Night at Pizza Hut Kuwait

주제 Pizza Hut KWT – Order Food Now 와 관련된 41 개의 이미지가 있습니다.

Pizza Hut Kwt - Order Food Now - Ứng Dụng Trên Google Play
Pizza Hut Kwt – Order Food Now – Ứng Dụng Trên Google Play
Pizza Hut Kwt - Order Food Now - Ứng Dụng Trên Google Play
Pizza Hut Kwt – Order Food Now – Ứng Dụng Trên Google Play
Pizza Hut Kwt - Order Food Now - Ứng Dụng Trên Google Play
Pizza Hut Kwt – Order Food Now – Ứng Dụng Trên Google Play
Pizza Hut Kwt - Order Food Now By Pizza Hut Digital Ventures Uk
Pizza Hut Kwt – Order Food Now By Pizza Hut Digital Ventures Uk
Pizza Hut Kwt - Order Food Now By Pizza Hut Digital Ventures Uk
Pizza Hut Kwt – Order Food Now By Pizza Hut Digital Ventures Uk

새 업데이트 Olive Garden Italian Kitchen 무료로

Olive Garden Italian Restaurant Review Sevierville TN Tour of Italy 2022

주제 Olive Garden Italian Kitchen 와 관련된 27 개의 이미지가 있습니다.

Olive Garden Italian Kitchen, Fresno - Đánh Giá Về Nhà Hàng - Tripadvisor
Olive Garden Italian Kitchen, Fresno – Đánh Giá Về Nhà Hàng – Tripadvisor
Olive Garden Italian Kitchen, Valley Stream - Menu, Prices & Restaurant Reviews - Tripadvisor
Olive Garden Italian Kitchen, Valley Stream – Menu, Prices & Restaurant Reviews – Tripadvisor

이 게임에 대한 사용자 의견

Pizza & Pizza Delivery에 총 245개의 댓글이 있습니다.

 • 603 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 732개
 • 84 일반 의견
 • 22 나쁜 리뷰
 • 7 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 Pizza & Pizza Delivery 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *