Chuyển tới nội dung
Trang chủ » พ่อแม่ไม่เข้าใจเรื่องเรียน: คู่หูที่สร้างผลการเรียนที่ดี

พ่อแม่ไม่เข้าใจเรื่องเรียน: คู่หูที่สร้างผลการเรียนที่ดี

ทำไมลูกไม่ฟังพ่อแม่ ใครกันแน่ที่ไม่ฟังกัน?

พ่อ แม่ ไม่ เข้าใจ เรื่อง เรียน

พ่อ แม่ ไม่ เข้าใจ เรื่อง เรียน

ในช่วงสมัยก่อน พ่อแม่มักจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลาน เนื่องจากพ่อแม่จะมีบทบาทที่สำคัญในการสอนลูกในด้านแห่งการมีสติปัญญาและหลักการมีวินัย แต่สำหรับบางครอบครัวที่เจอปัญหาในเรื่องการเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ของลูกก็เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในบทความนี้เราจะมาสำรวจวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกและปัญหาที่พ่อแม่อาจพบเมื่อไม่เข้าใจเรื่องการเรียนรู้

พ่อแม่มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
พ่อแม่มีวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกที่แตกต่างกัน บางครอบครัวอาจใช้วิธีการเรียนรู้ทางด้านมีความเป็นเลิศสูง โดยใช้หนังสือและเอกสารอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบในกระบวนการสอน ซึ่งวิธีการใช้ในการสอนเชิงอดิเรกของบางครอบครัวทำให้เด็กมีหน้าที่เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆ

บางครอบครัวอาจใช้วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีอย่างเสมอภาพ เช่น การติดตามลูกเรียนในโรงเรียน การถามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เข้าใจมากกว่า การวางแผนการเรียนรู้เพื่อให้ลูกมีความสนใจในเนื้อหาที่เรียนอย่างต่อเนื่อง

ส่วนบางครอบครัวอาจใช้วิธีการสานมือ ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ให้ลูกสนุกสนานและเต็มเปี่ยมด้วยความสมาสิกัน การให้ลูกเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน การสร้างต้นไม้ความรู้ในบ้านเพื่อเก็บรวบรวมความรู้ที่เรียนรู้ทั้งตอนนอนและตอนเรียนด้วยกัน

พ่อแม่กับการส่งเสริมการเรียนรู้
การส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกเป็นเรื่องสำคัญกับพ่อแม่ เนื่องจากมีผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของลูก เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ดีของลูก พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบดีให้แก่ลูกโดยการแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เช่นการมองหาวิธีเพิ่มให้เด็กทำและให้นโยบายในการเรียนรู้โดยการกระตุ้นความอยากรู้ของลูก หรือหาแนวทางในการให้ลูกเรียนรู้อย่างร่าเริง

สนับสนุนจากพ่อแม่ในการเรียนรู้
พ่อแม่เป็นคนที่สามารถสนับสนุนลูกในการเรียนรู้ได้มากที่สุด เนื่องจากตลอดเวลาที่เด็กอยู่ในบ้านพ่อแม่จะสามารถเป็นคนช่วยแก้ไขปัญหาที่ลูกพบในการเรียนรู้และแจ้งให้ครูทราบเป็นได้

การสนับสนุนต้องทำโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของลูก การให้การสนับสนุนในเชิงเส้นตรงเช่นการสอบถามเนื้อหาการเรียนรู้ของลูก การแก้ปัญหาที่ลูกพบในการเรียนรู้ และการพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน เช่น การเล่าความรู้ที่น่าสนใจให้ลูกฟัง

การสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับลูกในเรื่องการเรียนรู้
การสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับลูกเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกได้ การสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับลูกจะช่วยให้ลูกเก็บรวบรวมความรู้ที่ได้รับจากบ้านและสื่อต่างๆ เช่น การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การอ่านหนังสือ การฟังเสียง และการเขียน

การสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับลูกจะช่วยให้พ่อแม่ทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของลูกและสามารถแก้ไขปัญหาที่เจอในการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องสำหรับการสื่อสารให้มีประสิทธิผล เราควรให้คำปรึกษาด้วยความเอาใจใส่ รับฟังด้วยความตั้งใจ และให้ข้อเสนอแนะที่สามารถช่วยได้จริง

ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับพ่อแม่ในเรื่องการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับพ่อแม่มีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูก การสื่อสารระหว่างครูกับพ่อแม่จะช่วยให้แก่ลูกได้รับการส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการมีความสำเร็จในการเรียน

ครูสามารถสื่อสารกับพ่อแม่โดยการแจ้งความคืบหน้าในการเรียนรู้ของลูก แนะนำหนังสือเพิ่มเติมที่ลูกสนใจในการเรียน หรือสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาที่ลูกพบในการเรียนรู้ การสื่อสารระบบของการกระทำให้พ่อแม่เข้าใจกำหนดวันเวลาและการตรวจสอบให้แก่ลูกในการเรียนรู้

แก้ปัญหาการไม่เข้าใจของพ่อแม่ในเรื่องการเรียนรู้
การไม่เข้าใจเรื่องการเรียนรู้ของลูกอาจเกิดได้จากผลกระทบของหลายปัจจัย บางครั้งอาจเป็นเพราะความไม่รอบรู้ของพ่อแม่เองเกี่ยวกับหลักสูตรหรือวิธีการสอน บางครั้งก็อาจเกิดจากขาดความสนใจจากพ่อแม่ ซึ่งอาจทำให้ลูกไม่มีแรงจูงใจในการเรียนรู้

ในกรณีที่พ่อแม่ไม่เข้าใจเรื่องการเรียนรู้ของลูก สามารถทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาได้ 1) ฟังความคิดเห็นและปัญหาของลูกอย่างตรงไปตรงมา 2) สอบถามครูหรือที่ปรึกษาการศึกษาในการแก้ไขปัญหาที่พบ 3) พัฒนาการถวายความสนใจให้แก่ลูกเช่นการแสดงความสนใจในวิชาที่ลูกมีปัญหาในการเรียนรู้ และการแข่งขันเฉลี่ยเป้าหมายในการเรียน

วิธีสร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ในบ้าน
การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ของลูก สามารถทำได้โดยสร้างความหลักแหลมให้ใกล้ชิ

ทำไมลูกไม่ฟังพ่อแม่ ใครกันแน่ที่ไม่ฟังกัน?

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: พ่อ แม่ ไม่ เข้าใจ เรื่อง เรียน พ่อแม่ ไม่ดี, พ่อแม่ไม่ รับ ฟัง, เหนื่อยกับพ่อ แม่, ไม่อยากอยู่กับพ่อแม่, อยู่กับพ่อแม่แล้วไม่มีความสุข, เข้ากับแม่ไม่ได้, แม่ เป็นคนไม่ฟัง ใคร, มี พ่อแม่ก็เหมือน ไม่มี

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ พ่อ แม่ ไม่ เข้าใจ เรื่อง เรียน

ทำไมลูกไม่ฟังพ่อแม่ ใครกันแน่ที่ไม่ฟังกัน?
ทำไมลูกไม่ฟังพ่อแม่ ใครกันแน่ที่ไม่ฟังกัน?

หมวดหมู่: Top 43 พ่อ แม่ ไม่ เข้าใจ เรื่อง เรียน

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tamxopbotbien.com

พ่อแม่ ไม่ดี

พ่อแม่ ไม่ดี: คำนิยาม ผลกระทบและวิธีการรับมือกับสถานการณ์

ในชีวิตประจำวันของเรา บางครั้งเราอาจพบเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกทุกข์ใจและเศร้าโศกอย่างมาก เช่น ความไม่ดีของพ่อแม่ อาจจะเป็นต้นมาก็ว่าได้ พ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรา ส่วนใหญ่แล้วความรักและความปกครองของพ่อแม่สามารถสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นให้แก่ลูกหลานได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ทุกครั้งที่พ่อแม่จะมีพฤติกรรมที่ดีและดูแลลูกในทางที่ทำให้รู้สึกดีแต่บางครั้งพ่อแม่อาจถูกสันนิษฐานว่าไม่ดีเลยก็ได้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความผิดปกติทางความปกครองของลูกได้ในระยะยาว

คำนิยามของพ่อแม่ไม่ดี

พ่อแม่ไม่ดี หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าพ่อแม่ที่ไม่ดีหมายถึงบุคคลท่านนี้ที่อาจไม่มีความเอื้อเฟื้อและส่งเสริมด้านความเติบโตของลูกหลาน จากของที่จริงแล้ว พ่อแม่มีบทบาทสำคัญในการประสานความรู้สึกและพัฒนาการทางอารมณ์ของลูก เมื่อพ่อแม่ไม่มีการโอบอ้อมอารีกับลูก อาจสร้างผลกระทบที่ไม่ดีในรูปแบบของอารมณ์เสีย ซึ่งปัญหานี้อาจคงไว้จนถึงอนาคต

นักวิจัยเริ่มกำหนดพ่อแม่ที่ไม่ดีว่า เป็นบุคคลที่มีลักษณะในทางบางอย่างดังนี้
– การมีพฤติกรรมที่สละสลวยในการดูแลลูกเหมือนทำที่โมฆะ
– การทำละเมิดสิทธิเสรีภาพและความไม่เท่าเทียมของลูกอย่างเน้นเกินไป
– การแสดงความเห็นที่เป็นแรงกดดันสูงกับลูกโดยไม่มีข้อเสียดุด้วยตนเอง

ผลกระทบของพ่อแม่ไม่ดี

การมีพ่อแม่ที่ไม่ดี อาจเป็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบต่อพัฒนาการทางอารมณ์และแนวทางชีวิตของลูกในอนาคตได้ ลักษณะของพ่อแม่ในช่วงเด็กๆ สามารถมีผลกระทบในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ความเจ็บป่วยทางจิตและสังคม: การมีพ่อแม่ที่ไม่ดีสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยทางจิตและสังคมได้ อย่างเช่น ภาวะซึมเศร้า ความโกรธและความโมโห ภาวะวิตถารทางสังคม และอาจทำให้เกิดปัญหาทางการเรียนการสอนในวัยรุ่น

2. ปัญหาทางสุขภาพกาย: การมีพ่อแม่ที่ไม่ดีสามารถมีผลต่อสุขภาพกายของลูก การอารมณ์เสียและความเครียดอาจส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดความไม่สมดุลของร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ เป็นไปได้ว่าพ่อแม่ที่ไม่ดีอาจไม่สนใจให้ลูกได้อาหารที่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาทางอาหารและพัฒนาการร่างกาย

3. การออกทางในชีวิต: การมีพ่อแม่ที่ไม่ดีอาจรบกวนพัฒนาการและการตัดสินใจในชีวิตของลูก อาจทำให้ลูกไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่มีความสามัคคี หรืออาจจะเข้ากรอบทางสังคมที่มีการกระทำผิดกฎหมาย

วิธีการรับมือกับพ่อแม่ที่ไม่ดี

การรับมือกับพ่อแม่ที่ไม่ดีเป็นกระบวนการที่ล้วนเป็นเรื่องยากและซับซ้อน ต่อไปนี้คือบางขั้นตอนที่อาจช่วยให้ลูกเหล่านี้เป็นไปได้

1. การค้นหาความสนับสนุนที่แรงและวิธีการที่เหมาะสม: ค้นหาความสนับสนุนจากบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น ครอบครัว ครู หรือคนใกล้ชิดอื่น และคาดหวังผลของการช่วยเหลือที่น่าประหลาดใจได้

2. การออกไปจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความเสียหาย: หากสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มีความปลอดภัยและไปต่อทางอารมณ์ คุณอาจต้องพิจารณาการออกไปจากสถานการณ์ และหาที่อยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นที่สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือคุณได้

3. การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: หากคุณใช้ชีวิตในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย คุณอาจต้องพิจารณาการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นแม้เพื่อนบ้านหรือหน่วยงานการม็อบช่วยเหลือ

4. การค้นหาการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ: บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือทีมจิตแพทย์อาจช่วยให้คุณต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจจากบุคคลที่มีความรู้ ผู้วิเคราะห์จิตวิทยาสามารถช่วยให้คุณรับรู้และฟูมฝนโอกาสที่จะสามารถผ่านสถานการณ์ดราม่าได้อย่างสำเร็จ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q: การมีพ่อแม่ที่ไม่ดีสามารถเกิดขึ้นจากปัจจัยใดบ้าง?
A: ปัจจัยที่ส่งผลที่สำคัญสุดคือการส่งเสริมลูกในทางที่ไม่ดี อาจเกิดจากปัจจัยทางสังคม พฤติกรรมของพ่อแม่ หรือปัจจัยทางการกำเนิด

Q: ฉันควรทำอย่างไรหากมีพ่อแม่ที่ไม่ดี?
A: การค้นหาความสนับสนุนที่แรงและการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจช่วยหยุดยั้งสถานการณ์ที่ไม่ดีและช่วยให้คุณได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม

ในสังคมอยู่ไม่ได้ว่างเว้นจากปัญหา การมีพ่อแม่ที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกหลานทั้งในระยะสั้นและยาวนาน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือการรับมือและก้าวไปข้างหน้าให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากทุกความยากลำบากมักนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ และความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

พ่อแม่ไม่ รับ ฟัง

พ่อแม่ไม่รับฟัง: เมื่อการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและเยาวชนกลายเป็นแรงจูงใจสำคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเยาวชน แต่การพบเห็นที่พ่อแม่ไม่รับฟังในความจริงนั้นกลับเป็นภาวะที่ปกติที่สุดในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น แล้วทำไมพ่อแม่ถึงไม่เคยฟังลูกหลานของตน? ในบทความนี้เราจะสำรวจวงจรกระทบของสถานการณ์นี้ และค้นหาวิธีการในการเพิ่มสมาธิในการสื่อสารระหว่างครอบครัว

หลายๆ ครั้ง เมื่อลูกหลานพยายามพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นต่อพ่อแม่ทั้งสอง พวกเขาอาจพบปัญหาในการสื่อสารที่มีสระผิดหรือคำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเฉลียดชาและปฏิเสธข้อเสนอที่มีความต้องการหรือความคิดที่แตกต่างกับพ่อแม่ อาจเป็นเพราะในความคาดหวังของเด็ก พวกเขาคาดหวังว่าพ่อแม่จะฟังและยอมรับความคิดของพวกเขา แต่ความเป็นจริงแล้ว บางทีพ่อแม่อาจไม่รับฟังหรือไม่ยอมรับเหตุผลของเด็ก หรืออาจถูกผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความผิดนั้นรู้สึกไม่สบายใจ

สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบให้เยาวชนรู้สึกท้อแท้ต่อการไม่ได้รับในสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการส่วนตัวและทักษะสถานะผู้ใหญ่ในอนาคต การไม่รับฟังทอดทิ้งเชิงลบอาจทำให้เยาวชนรู้สึกเศร้าหมองหงอยหลอนหรือวุ่นวาย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอารมณ์และสร้างความไม่พอใจในครอบครัว ทั้งนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เยาวชนเริ่มเลือกรับฟังคำแนะนำจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากพ่อแม่ ซึ่งอาจเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายทางสังคมหรือการดำเนินชีวิตอนาคต

การเป็นผู้ปกครองที่ไม่รับฟังอาจส่งสัญญาณให้เยาวชนรับรู้ว่าการพูดคุยและการแสดงความคิดเห็นไม่ได้มีค่าและสำคัญต่อการสื่อสาร ที่สำคัญคือการพูดโดยเห็นใจและขอให้เยาวชนรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับและเคารพ การสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารระหว่างพ่อแม่และเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและมีความเป็นอยู่ในครอบครัว ดังนั้น นี่คือสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถทำเพื่อเพิ่มสมาธิในการสื่อสารระหว่างครอบครัว:

1. ฟังอย่างใจกลาง: เมื่อลูกพูดคุยหรือสื่อสารกับคุณ ฟังในสติเหมือนจริงจังกับสิ่งที่ลูกกำลังพูด ไม่ได้ให้คำตอบหรือความคิดเห็นทันที จงใช้เวลาในการคิดและเฉลียงความคิดก่อนที่จะตอบกลับ

2. ศึกษาการสื่อสารนอกจากคำพูด: การสื่อสารไม่เพียงแต่อยู่ที่คำพูด แต่ยังอาจเป็นท่าทาง ภาษากาย หรือแม้แต่ความรู้สึก ศึกษาและเข้าใจสัญญาณทั้งหมดในการสื่อสารกับลูกของคุณ

3. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของลูก: มีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมและงานของลูก นำเสนอตัวอย่างการคิดและพฤติกรรมที่ที่ดีแก่ลูกโดยไม่ต้องให้คำแนะนำโดยตรง

4. สร้างไม่ว่างซึม: คุณอาจแก้ไขโจทย์นี้โดยการลงแกล้องและทดลองเล่นแนวทางการสื่อสารที่ใช้ภาษาอื่นนอกจากคำพูด เช่น ด้วยภาษาธรรมชาติอาจประกอบด้วยภาษาย่อมือหรือภาษาในชุมชน

5. ยอมรับความผิดพลาด: ได้รับความรู้สึกที่ไม่สบายใจหรือไม่ได้อยู่ในการที่คุณฟังคำพูดของลูก อย่างไรก็ตาม ยอมรับความผิดพลาดและพูดคุยโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

คำถามที่พบบ่อย:

1. เป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อแม่ไม่รับฟังลูกหลานของตนหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ การไม่รับฟังเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นสถานการณ์ที่ปกติที่เกิดขึ้นในครอบครัว

2. อะไรเป็นสาเหตุของพ่อแม่ที่ไม่รับฟังลูกหลาน?
คำตอบ: สาเหตุอาจมีหลายประการ เช่น ขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อความคิดเห็นของลูกหลาน หรืออาจเกิดจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพ่อแม่

3. การไม่รับฟังสามารถมีผลกระทบต่อเยาวชนอย่างไร?
คำตอบ: การไม่รับฟังอาจส่งผลให้เยาวชนรู้สึกไม่เชื่อมั่น อารมณ์ท้อแท้ หรือสร้างความไม่พอใจในครอบครัว อาจทำให้เยาวชนหลงละครึกลับ วุ่นวาย หรือวิตกกังวลในการตัดสินใจในอนาคต

การเป็นผู้ปกครองไม่รับฟังอาจเกิดขึ้นทุกครอบครัว การเข้าใจและรับมือกับสถานการณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญ การสร้างบรรยากาศที่ทักษะสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็น ในที่สุด การรับฟังเพื่อเพิ่มสมาธิในการสื่อสารกับลูกหลานเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างภาพลวงหลอกที่ดีในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในอนาคต

พบ 7 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ พ่อ แม่ ไม่ เข้าใจ เรื่อง เรียน.

เมื่อลูกคิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจ พ่อแม่ต้องคุยอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกัน
เมื่อลูกคิดว่าครอบครัวไม่เข้าใจ พ่อแม่ต้องคุยอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกัน
ลูกชอบเถียงทำยังไงดี ชวนพ่อแม่มาเข้าใจและแก้ไขไปพร้อมกัน
ลูกชอบเถียงทำยังไงดี ชวนพ่อแม่มาเข้าใจและแก้ไขไปพร้อมกัน
พ่อแม่ไม่เข้าใจเราทำไงดี - Pantip
พ่อแม่ไม่เข้าใจเราทำไงดี – Pantip
ทำไมเราไม่อยากกลับบ้าน? เมื่อบ้าน ≠ ความสุข มีแต่คนในบ้านที่ไม่เข้าใจและไม่เคยเท่ากัน - Mappa Learning
ทำไมเราไม่อยากกลับบ้าน? เมื่อบ้าน ≠ ความสุข มีแต่คนในบ้านที่ไม่เข้าใจและไม่เคยเท่ากัน – Mappa Learning
อยากให้พ่อแม่เลิกทำร้ายลูกทางอ้อม - Pantip
อยากให้พ่อแม่เลิกทำร้ายลูกทางอ้อม – Pantip
ทำไมเราไม่อยากกลับบ้าน? เมื่อบ้าน ≠ ความสุข มีแต่คนในบ้านที่ไม่เข้าใจและไม่เคยเท่ากัน - Mappa Learning
ทำไมเราไม่อยากกลับบ้าน? เมื่อบ้าน ≠ ความสุข มีแต่คนในบ้านที่ไม่เข้าใจและไม่เคยเท่ากัน – Mappa Learning
9 เหตุผล ทำไมลูกไม่เปิดใจเล่าปัญหาให้พ่อแม่ฟัง - M.O.M
9 เหตุผล ทำไมลูกไม่เปิดใจเล่าปัญหาให้พ่อแม่ฟัง – M.O.M
ทำไมเราไม่อยากกลับบ้าน? เมื่อบ้าน ≠ ความสุข มีแต่คนในบ้านที่ไม่เข้าใจและไม่เคยเท่ากัน - Mappa Learning
ทำไมเราไม่อยากกลับบ้าน? เมื่อบ้าน ≠ ความสุข มีแต่คนในบ้านที่ไม่เข้าใจและไม่เคยเท่ากัน – Mappa Learning
ทำไมเราไม่อยากกลับบ้าน? เมื่อบ้าน ≠ ความสุข มีแต่คนในบ้านที่ไม่เข้าใจและไม่เคยเท่ากัน - Mappa Learning
ทำไมเราไม่อยากกลับบ้าน? เมื่อบ้าน ≠ ความสุข มีแต่คนในบ้านที่ไม่เข้าใจและไม่เคยเท่ากัน – Mappa Learning
รักลูกให้ตี? เมื่อเด็กรู้สึกกลัวพ่อแม่ แทนที่จะเรียนรู้ว่าการรักพ่อแม่ เป็นยังไง
รักลูกให้ตี? เมื่อเด็กรู้สึกกลัวพ่อแม่ แทนที่จะเรียนรู้ว่าการรักพ่อแม่ เป็นยังไง
พ่อแม่ไม่ปล่อยให้ มีอิสระ จนอาจทำให้ลูก ไม่มีชีวิตของตัวเอง - Alljit Blog
พ่อแม่ไม่ปล่อยให้ มีอิสระ จนอาจทำให้ลูก ไม่มีชีวิตของตัวเอง – Alljit Blog
พ่อแม่รังแกฉัน ตามใจลูกจนลูกกลายเป็นคนใจร้าย
พ่อแม่รังแกฉัน ตามใจลูกจนลูกกลายเป็นคนใจร้าย
วิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอน - Sooklife
วิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอน – Sooklife
วิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอน - Sooklife
วิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอน – Sooklife
ลูกคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก: วิธีกู้ความเข้าใจผิด เมื่อลูกคิดว่า 'พ่อแม่ไม่รัก' - M.O.M
ลูกคิดว่าพ่อแม่ไม่รัก: วิธีกู้ความเข้าใจผิด เมื่อลูกคิดว่า ‘พ่อแม่ไม่รัก’ – M.O.M
บทความ - 10 ข้อต้องห้าม ถ้าพ่อแม่เผลอทำ ลูกอาจงอนหรือไม่ไว้ใจเราอีกเลย
บทความ – 10 ข้อต้องห้าม ถ้าพ่อแม่เผลอทำ ลูกอาจงอนหรือไม่ไว้ใจเราอีกเลย
ไม่ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้” 3 วิธีสื่อสารให้ลูก Lgbti+ รู้ว่าพ่อแม่เข้าใจ และยอมรับ
ไม่ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้” 3 วิธีสื่อสารให้ลูก Lgbti+ รู้ว่าพ่อแม่เข้าใจ และยอมรับ
ทำไมพ่อแม่ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมเข้าใจ เรื่องSexเลย - Pantip
ทำไมพ่อแม่ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมเข้าใจ เรื่องSexเลย – Pantip
Q&A : ก็พวกหนูรักกันอะ ทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจ ?? - Youtube
Q&A : ก็พวกหนูรักกันอะ ทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจ ?? – Youtube
ลูกเรียนไม่เก่งก็..รวยได้ ถ้าพ่อแม่เข้าใจเรื่องนี้ - Youtube
ลูกเรียนไม่เก่งก็..รวยได้ ถ้าพ่อแม่เข้าใจเรื่องนี้ – Youtube
จะเด็กก็ไม่ใช่ จะวัยรุ่นก็ใกล้เคียง ชวนพ่อแม่ตั้งหลัก ในวันที่ลูกพรีทีนไม่ ได้น่ารักเหมือนเดิม
จะเด็กก็ไม่ใช่ จะวัยรุ่นก็ใกล้เคียง ชวนพ่อแม่ตั้งหลัก ในวันที่ลูกพรีทีนไม่ ได้น่ารักเหมือนเดิม
คนที่แต่งงานแล้ว มีอะไรอยากบอกคนที่กำลังจะแต่งงานบ้าง
คนที่แต่งงานแล้ว มีอะไรอยากบอกคนที่กำลังจะแต่งงานบ้าง
The Family On Twitter:
The Family On Twitter: “📌 ทำไมลูกวัยรุ่นถึงรู้สึกไม่มีอิสระเมื่ออยู่กับ พ่อแม่ อยากเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจลูกวัยรุ่น ติดตามแนวทางได้ใน Mom Gen 2 Ep.33 คุณเป็นพ่อแม่ที่รู้จักลูกดีหรือยัง #Thefamily #Podcast #Thefamilypodcast #Momgen2 #การเลี้ยงลูก #ลูก …
ทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจลูก.. รวมปัญหาในครอบครัวที่ทุกคนต้องเคยเจอ! Q&A | มชพอ. - Youtube
ทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจลูก.. รวมปัญหาในครอบครัวที่ทุกคนต้องเคยเจอ! Q&A | มชพอ. – Youtube
ไม่ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้” 3 วิธีสื่อสารให้ลูก Lgbti+ รู้ว่าพ่อแม่เข้าใจ และยอมรับ
ไม่ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้” 3 วิธีสื่อสารให้ลูก Lgbti+ รู้ว่าพ่อแม่เข้าใจ และยอมรับ
หนังสือ วิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอน / นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล / Sook Publishing | Line Shopping
หนังสือ วิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอน / นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล / Sook Publishing | Line Shopping
บทความ - เมื่อบ้านคือโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในยุค Covid-19 พ่อแม่ กลายเป็นครูจะสร้างการเรียนรู้ที่บ้านได้ยังไง
บทความ – เมื่อบ้านคือโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในยุค Covid-19 พ่อแม่ กลายเป็นครูจะสร้างการเรียนรู้ที่บ้านได้ยังไง
พ่อแม่ผมไม่สนับสนุนด้าน เกมมิ่ง ผมควรทำยังไงครับ ผมอยากเป็นเหมือนคนอื่นอย่างน้อยก็จะสนับสนุนผมบ้างแต่ห้ามโดยสิ้นเชิง - Pantip
พ่อแม่ผมไม่สนับสนุนด้าน เกมมิ่ง ผมควรทำยังไงครับ ผมอยากเป็นเหมือนคนอื่นอย่างน้อยก็จะสนับสนุนผมบ้างแต่ห้ามโดยสิ้นเชิง – Pantip
บทความ - พ่อแม่ทะเลาะกันส่งผลอย่างไรกับลูกบ้าง
บทความ – พ่อแม่ทะเลาะกันส่งผลอย่างไรกับลูกบ้าง
คนที่แต่งงานแล้ว มีอะไรอยากบอกคนที่กำลังจะแต่งงานบ้าง
คนที่แต่งงานแล้ว มีอะไรอยากบอกคนที่กำลังจะแต่งงานบ้าง
ทำยังไงเมื่อโดนพ่อแม่บังคับให้เรียนคณะ/สายที่ไม่ชอบ | Ms Namwarn - Youtube
ทำยังไงเมื่อโดนพ่อแม่บังคับให้เรียนคณะ/สายที่ไม่ชอบ | Ms Namwarn – Youtube
ไม่ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้” 3 วิธีสื่อสารให้ลูก Lgbti+ รู้ว่าพ่อแม่เข้าใจ และยอมรับ
ไม่ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้” 3 วิธีสื่อสารให้ลูก Lgbti+ รู้ว่าพ่อแม่เข้าใจ และยอมรับ
คนที่ไม่มีเงิน ฐานะยากจน แล้วมีลูกทำไมครับ ? ไม่เข้าใจ - Pantip
คนที่ไม่มีเงิน ฐานะยากจน แล้วมีลูกทำไมครับ ? ไม่เข้าใจ – Pantip
Teen Coach Ep.42 :
Teen Coach Ep.42 : “ความเป็นส่วนตัว” สิ่งที่ลูกๆ ขอ แต่พ่อแม่ (บางคน) ไม่เข้าใจ
ชาวเน็ตไม่เข้าใจ ลูกที่ส่งเงินให้ทุกเดือน คอยอยู่เคียงข้าง พ่อแม่กลับไม่รัก ดันไปรักแต่ลูกล้าง-ลูกผลาญ - Liekr
ชาวเน็ตไม่เข้าใจ ลูกที่ส่งเงินให้ทุกเดือน คอยอยู่เคียงข้าง พ่อแม่กลับไม่รัก ดันไปรักแต่ลูกล้าง-ลูกผลาญ – Liekr
10 คำพูดที่พ่อแม่ไม่ควรใช้กับลูก
10 คำพูดที่พ่อแม่ไม่ควรใช้กับลูก
สุขภาพจิตดี สร้างได้จากพ่อแม่
สุขภาพจิตดี สร้างได้จากพ่อแม่
ไม่รู้จักตัวเอง ไม่มีตัวตน พ่อแม่บังคับ โดนเพื่อนแบน – ผมควรทำอย่างไร? – A Day Magazine
ไม่รู้จักตัวเอง ไม่มีตัวตน พ่อแม่บังคับ โดนเพื่อนแบน – ผมควรทำอย่างไร? – A Day Magazine
คิดยังไงกับคำว่า พ่อแม่จ้างเรียน ? - Pantip
คิดยังไงกับคำว่า พ่อแม่จ้างเรียน ? – Pantip
Consent: ร่างกายเป็นของหนู 8 คำถาม ชวนพ่อแม่เรียน รู้วิธีสัมผัสและปกป้องเนื้อตัวลูก
Consent: ร่างกายเป็นของหนู 8 คำถาม ชวนพ่อแม่เรียน รู้วิธีสัมผัสและปกป้องเนื้อตัวลูก
Teen Coach Ep.42 :
Teen Coach Ep.42 : “ความเป็นส่วนตัว” สิ่งที่ลูกๆ ขอ แต่พ่อแม่ (บางคน) ไม่เข้าใจ
ข้อเด็ดเคล็ดลับพ่อแม่คุยเปิดใจกับลูกช่วยลดปัญหาวัยรุ่น - Marketeer Online
ข้อเด็ดเคล็ดลับพ่อแม่คุยเปิดใจกับลูกช่วยลดปัญหาวัยรุ่น – Marketeer Online
บทความแห่งสวรรค์] วันแม่ย้อนหลัง/ พระคัมภีร์ ไม่ได้สอนให้เราทิ้งครอบครัว/ แต่ตรงกันข้าม ถ้าอยากอายุยืน จงให้เกียรติบิดามารดา/ แต่ถ้า พ่อแม่ไม่เข้าใจ เพราะเรามาเชื่อพระเยซู ก็ต้องค่อยๆ อธิบายด้วยความรัก ความอดทน เป็นแบบ
บทความแห่งสวรรค์] วันแม่ย้อนหลัง/ พระคัมภีร์ ไม่ได้สอนให้เราทิ้งครอบครัว/ แต่ตรงกันข้าม ถ้าอยากอายุยืน จงให้เกียรติบิดามารดา/ แต่ถ้า พ่อแม่ไม่เข้าใจ เพราะเรามาเชื่อพระเยซู ก็ต้องค่อยๆ อธิบายด้วยความรัก ความอดทน เป็นแบบ
Twitter 上的 Nanthaphon Khamta:
Twitter 上的 Nanthaphon Khamta:”#อยากให้พ่อแม่เข้าใจ Https://T.Co/Rzarylpheu” / Twitter
ไม่ต้องเข้าใจกันทุกเรื่องก็ได้ ถึงที่สุดเราก็เป็นแค่มนุษย์ : เข้าใจความสัมพันธ์หลากหลายผ่านหนังสือ 5 เล่ม - Mappa Learning
ไม่ต้องเข้าใจกันทุกเรื่องก็ได้ ถึงที่สุดเราก็เป็นแค่มนุษย์ : เข้าใจความสัมพันธ์หลากหลายผ่านหนังสือ 5 เล่ม – Mappa Learning
บทความ - Parenting Learning Series Ep.5 “ทำความเข้าใจธรรมชาติ และสมองของวัยรุ่น”
บทความ – Parenting Learning Series Ep.5 “ทำความเข้าใจธรรมชาติ และสมองของวัยรุ่น”
ชวนอ่าน 'หนังเลี้ยงลูก Parenting Films' ของ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ …หนังสือว่าด้วยวิธีเลี้ยงลูกผ่านโลกของหนัง ที่คนยังไม่มีลูกก็อ่านได้
ชวนอ่าน ‘หนังเลี้ยงลูก Parenting Films’ ของ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ …หนังสือว่าด้วยวิธีเลี้ยงลูกผ่านโลกของหนัง ที่คนยังไม่มีลูกก็อ่านได้
สาวเปลี่ยนใจเรียนสายศิลป์ตอนม.6 แม่ไม่เข้าใจ แถมบอกจะไม่ส่งเรียนต่ออีก - Thousandreason
สาวเปลี่ยนใจเรียนสายศิลป์ตอนม.6 แม่ไม่เข้าใจ แถมบอกจะไม่ส่งเรียนต่ออีก – Thousandreason
เมื่อลูกเริ่ม
เมื่อลูกเริ่ม “โกหก” สอนอย่างไรให้ได้ผล
วิธีพูดและสอนเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน | ร้านหนังสือนายอินทร์
วิธีพูดและสอนเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน | ร้านหนังสือนายอินทร์

ลิงค์บทความ: พ่อ แม่ ไม่ เข้าใจ เรื่อง เรียน.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ พ่อ แม่ ไม่ เข้าใจ เรื่อง เรียน.

ดูเพิ่มเติม: https://tamxopbotbien.com/destinations

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *