Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 새로운 업데이트 Petrolimex 무료로

새로운 업데이트 Petrolimex 무료로

“Petrolimex” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko Xăng dầu hôm nay, Giá xăng Petrolimex, Giá dầu hôm nay, Giá xăng hôm nay, Giá xăng dầu Petrolimex hôm nay, Báo mới, giá xăng dầu hôm nay, Petrolimex Sài Gòn, Tài Petrolimex.

Petrolimex에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: Petrolimex
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 • 마지막 업데이트 날짜: 2022. 12. 27.
 • 범주:
  1. 도구
 • Petrolimex의 직접적인 경쟁자:

  Petrolimex 관련 동영상 보기

  Lịch Sử Petrolimex – \”Ông Trùm\” Xăng Dầu VN 4 Lần Được Forbes Vinh Danh

  사용자 평가

  • 예능 기준은 7점
  • 그래픽 기준은 5포인트
  • 안전 기준은 5점입니다.
  • 품질 기준은 6점입니다.
  • 지원 서비스 기준은 7점입니다.
  • 커뮤니티 기준은 9점입니다.

  소개하다

  고객을 위한 Petrolimex 소프트웨어

  Petrolimex 응용 프로그램은 가솔린을 구입할 때 고객에게 많은 편의를 제공합니다. Petrolimex와 함께 특별한 경험을 즐기십시오.

  계정 관리 및 등록: 고객은 컴퓨터와 모바일 기기를 사용하여 언제 어디서나 쉽게 등록할 수 있습니다. 계정, 석유 제품의 판매 정책, 가스, 윤활유, 보험에 대한 세부 정보를 조회하십시오.

  뉴스 업데이트: 전국 Petrolimex 주유소 검색, Petrolimex 업데이트 주유 가격, 프로모션 정보, 추가 혜택 및 기타 Petrolimex 정보.

  포인트 적립 및 사용: Petrolimex의 주유소 시스템에서 휘발유와 오일을 구매할 때마다 포인트가 적립되며 포인트를 교환하여 주유를 받을 수 있습니다.

  상품 및 비용 관리: 일일이 정산할 필요 없이 상품의 양, 일별, 시간별 연료 소모량을 관리할 수 있습니다. 리포트, 구매 내역 상세정보를 통해 언제 어디서나 간편하게 관리하세요.

  더 특별한
  Petrolimex에는 항상 많은 매력적인 상품이 포함된 프로모션이 있습니다.

  ———–

  경험하려면 Petrolimex에 등록하십시오!
  – 웹사이트: plxid.petrolimex.com.vn
  – 콜센터 : 19002828
  – 팬페이지: https://www.facebook.com/tapdoanxangdauvietnam

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam에 대해 자세히 알아보기

  웹사이트:
  https://www.facebook.com/tapdoanxangdauvietnam
  이메일:
  개인정보처리방침:
  https://plxid.petrolimex.com.vn/thoa-thuan-nguoi-dung

  Petrolimex 사진

  주제 Petrolimex 와 관련된 23 개의 이미지가 있습니다.

  Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam – Wikipedia Tiếng Việt
  Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam – Wikipedia Tiếng Việt
  Trang Chủ :: Petrolimex (Plx) - Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam
  Trang Chủ :: Petrolimex (Plx) – Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam
  Petrolimex: Đồng Hành Với Người Dân Cả Nước Trong Khó Khăn :: Thông Tin Hoạt Động Sxkd :: Petrolimex (Plx) - Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam
  Petrolimex: Đồng Hành Với Người Dân Cả Nước Trong Khó Khăn :: Thông Tin Hoạt Động Sxkd :: Petrolimex (Plx) – Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam
  Các Cửa Hàng Xăng Dầu Petrolimex Tại Hà Nội Bán 24/24H Đến 13/11
  Các Cửa Hàng Xăng Dầu Petrolimex Tại Hà Nội Bán 24/24H Đến 13/11

  여기에서 Petrolimex과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

  Petrolimex의 경쟁자

  업데이트 중

  이 게임에 대한 사용자 의견

  Petrolimex에 총 506개의 댓글이 있습니다.

  • 349 매우 멋진 댓글
  • 좋은 댓글 480개
  • 144 일반 의견
  • 5 나쁜 리뷰
  • 34 매우 나쁜 리뷰

  주제 기사 Petrolimex 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *