Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지금보기 Nike Adapt 모두 무료

지금보기 Nike Adapt 모두 무료

“Nike Adapt” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko/ Nike Adapt BB, Nike Adapt Auto Max, Nike Adapt App, Nike Adapt BB 2.0 giá, Nike Adapt BB 2.0 Rep, Nike Adapt BB 2.0 Mag, Giày Nike Adapt, Nike Dunk Low Panda giá bảo nhiều.

Nike Adapt에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: Nike Adapt
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Nike, Inc.
 • 마지막 업데이트 날짜: 2022. 9. 22.
 • 범주:
  1. 건강/운동
 • Nike Adapt의 직접적인 경쟁자:
  1. Nike:나이키 신발, 스포츠 패션, 스트리트웨어 쇼핑
  2. Nike SNKRS: Shoes & Streetwear
  3. Nike Training Club – 피트니스
  4. Nike Run Club – 러닝 코치
  5. Jordan Keyboard
  6. adidas CONFIRMED
  7. adidas
  8. PUMATRAC Run, Train, Fitness
  9. PUMA
  10. Louis Vuitton
  11. SneakerThief Sneaker App

Nike Adapt 관련 동영상 보기

Đập Hộp + Đánh giá + On Feet đôi Nike Adapt BB 2.0 – Hung Dinh

사용자 평가

 • 예능 기준은 7점
 • 그래픽 기준은 8포인트
 • 안전 기준은 6점입니다.
 • 품질 기준은 9점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 6점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 7점입니다.

소개하다

Adapt 앱을 통해서만 제공되는 Nike Adapt 풋웨어의 가장 멋진 최신 기능을 만나보세요.

휴대폰에서 핏 조절
Adapt 앱으로 양쪽 신발을 조이고 풀거나 핏을 미세하게 조절하세요.

손을 사용하지 않는 동작으로 조절
동작 기능을 활용해 이동 중에 핏을 조절하세요. 휴대폰 없이도 뒤꿈치를 탭하기만 하면 핏을 조절할 수 있어 활동에 집중할 수 있습니다.

사전 설정 및 맞춤 설정 모드
처음 신발을 착용하면 앱이 활동을 위한 모드와 휴식을 위한 모드 두 가지를 생성합니다. 맞춤 설정 모드를 통해 나만의 핏 또한 생성할 수 있습니다.

Google 어시스턴트 바로 가기 추가
Google 어시스턴트를 사용하여 목소리만으로 신발을 즉시 조정할 수 있습니다.

테마별 인터페이스
앱 내 모든 디테일은 연결한 신발의 외양과 느낌을 그대로 반영합니다.

컬러 및 조명 효과 맞춤 설정
조명 팩은 아이코닉한 나이키 컬러와 깜박임, 섬광, 그라데이션 조명 효과를 함께 제안합니다. 얼마나 오랫동안 신발을 빛나게 할지 또는 조명을 완전히 끌지 설정하세요.

충전 상태 확인
정확한 충전량을 확인하고 신발을 언제 충전해야 하는지 알림을 받으세요.

신발과 안전한 보안 연결
Adapt 앱은 Nike Adapt 신발과 안전한 연결 기능을 제공합니다. 신발과 페어링한 후에는 사용자 본인만 신발 핏을 제어할 수 있습니다.

Adapt 앱을 이용해 Nike Adapt 신발의 핏을 원격으로 조절할 수 있으며 현재 핏과 LED 컬러, 배터리 잔량 등의 정보가 신발에서 앱으로 전송됩니다. 자세한 정보는 nike.com/adapt/support에서 확인하세요.

Nike, Inc.에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://www.nike.com/adapt
이메일:
주소:
Nike World Headquarters
One Bowerman Drive
Beaverton, OR 97005
개인정보처리방침:
https://www.nike.com/help/a/privacy-global

Nike Adapt 사진

주제 Nike Adapt 와 관련된 17 개의 이미지가 있습니다.

Giày Nike Adapt Bb 2.0 Black (Us Charger) Cv2444-001 – Hệ Thống Phân Phối Air Jordan Chính Hãng
Giày Nike Adapt Bb 2.0 Black (Us Charger) Cv2444-001 – Hệ Thống Phân Phối Air Jordan Chính Hãng
Nike Adapt Bb 1.0 Og - Kicksdaily
Nike Adapt Bb 1.0 Og – Kicksdaily
Nike Adapt Bb Future Wireless Sạc Tự Động Giày Bóng Rổ Ren-Up Ao2582-001-002 | Shopee Việt Nam
Nike Adapt Bb Future Wireless Sạc Tự Động Giày Bóng Rổ Ren-Up Ao2582-001-002 | Shopee Việt Nam
Giày Nike Adapt Bb 2.0 'Astronomy Blue' Bq5397-400 – Luxity
Giày Nike Adapt Bb 2.0 ‘Astronomy Blue’ Bq5397-400 – Luxity
Nike Adapt Bb – Mẫu Giày Bóng Rổ Tự Thắt Dây Đầu Tiên Của Nike, Giá Siêu Hời | #Hnbmg
Nike Adapt Bb – Mẫu Giày Bóng Rổ Tự Thắt Dây Đầu Tiên Của Nike, Giá Siêu Hời | #Hnbmg

여기에서 Nike Adapt과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

Nike Adapt의 경쟁자

새로 업데이트됨 Nike:나이키 신발, 스포츠 패션, 스트리트웨어 쇼핑 모두 무료

나이키 공홈에서 쇼핑하다 생긴 일..

주제 Nike:나이키 신발, 스포츠 패션, 스트리트웨어 쇼핑 와 관련된 50 개의 이미지가 있습니다.

Nike:나이키 신발, 스포츠 패션, 스트리트웨어 쇼핑 Pc에서 렉없이 즐기는 가벼운 Android 앱플레이어 - 녹스 앱플레이어
Nike:나이키 신발, 스포츠 패션, 스트리트웨어 쇼핑 Pc에서 렉없이 즐기는 가벼운 Android 앱플레이어 – 녹스 앱플레이어
Nike:나이키 신발, 스포츠 패션, 스트리트웨어 쇼핑 Pc버전 다운로드,컴퓨터용 앱플레이어 - Ld플레이어
Nike:나이키 신발, 스포츠 패션, 스트리트웨어 쇼핑 Pc버전 다운로드,컴퓨터용 앱플레이어 – Ld플레이어
Nike:나이키 신발, 스포츠 패션, 스트리트웨어 쇼핑 Pc버전 다운로드,컴퓨터용 앱플레이어 - Ld플레이어
Nike:나이키 신발, 스포츠 패션, 스트리트웨어 쇼핑 Pc버전 다운로드,컴퓨터용 앱플레이어 – Ld플레이어
Nike:나이키 신발, 스포츠 패션, 스트리트웨어 쇼핑 Pc버전 다운로드,컴퓨터용 앱플레이어 - Ld플레이어
Nike:나이키 신발, 스포츠 패션, 스트리트웨어 쇼핑 Pc버전 다운로드,컴퓨터용 앱플레이어 – Ld플레이어
우먼스 나이키 스포츠웨어 우븐 팬츠 Nike Cj7347-010, 신세계적 쇼핑포털 Ssg.Com
우먼스 나이키 스포츠웨어 우븐 팬츠 Nike Cj7347-010, 신세계적 쇼핑포털 Ssg.Com

지금 보기 Nike SNKRS: Shoes & Streetwear 100% 무료

Cách sử dụng Nike \”SNKRS APP\” một cách hiệu quả!!! How It Works \u0026 Tips For Copping!

주제 Nike SNKRS: Shoes & Streetwear 와 관련된 34 개의 이미지가 있습니다.

Nike Snkrs App. Nike Cz
Nike Snkrs App. Nike Cz
Nike Snkrs App. Nike.Com
Nike Snkrs App. Nike.Com
Sneakers Nike Snkrs Phổ Biến Nhất Năm 2022
Sneakers Nike Snkrs Phổ Biến Nhất Năm 2022
Nike Snkrs Top 10 Sneaker Releases Of 2022
Nike Snkrs Top 10 Sneaker Releases Of 2022
Nike Snkrs 101 - How To Buy And Win Sneakers On The Snkrs App - Sneaker News
Nike Snkrs 101 – How To Buy And Win Sneakers On The Snkrs App – Sneaker News

다운로드 Nike Training Club – 피트니스 100% 무료

20 Min HIT: Legs | Nike Training Club

주제 Nike Training Club – 피트니스 와 관련된 30 개의 이미지가 있습니다.

Nike Training Club: Fitness - Ứng Dụng Trên Google Play
Nike Training Club: Fitness – Ứng Dụng Trên Google Play
Nike Training Club App. Home Workouts & More. Nike Vn
Nike Training Club App. Home Workouts & More. Nike Vn
Nike Training Club Is Now On Netflix: Here'S Everything You Need To Know - Netflix Tudum
Nike Training Club Is Now On Netflix: Here’S Everything You Need To Know – Netflix Tudum
Nike Training Club App. Home Workouts. Nike.Com
Nike Training Club App. Home Workouts. Nike.Com
Nike Training Club App. Home Workouts. Nike.Com
Nike Training Club App. Home Workouts. Nike.Com

새 업데이트 Nike Run Club – 러닝 코치 100% 무료

혼자 달리기, 조깅하기 외로우신 분께 나이키가 24시간 코치를 빌려드립니다

주제 Nike Run Club – 러닝 코치 와 관련된 30 개의 이미지가 있습니다.

Nike Run Club - 러닝 코치 - Google Play 앱
Nike Run Club – 러닝 코치 – Google Play 앱
Android용 Nike Run Club - 러닝 코치 Apk 다운로드
Android용 Nike Run Club – 러닝 코치 Apk 다운로드
Nike Run Club - Running Coach For Android - Download | Cafe Bazaar
Nike Run Club – Running Coach For Android – Download | Cafe Bazaar
Android용 Nike Run Club - 러닝 코치 Apk 다운로드
Android용 Nike Run Club – 러닝 코치 Apk 다운로드
나이키 런클럽(Nrc, Nike Run Club) 제대로 쓰기② 러닝(바로 시작, 러닝 가이드, 나의 코치, 나의 플랜, 다이어트, 마라톤 준비, 러닝화 설정, 갤럭시 핏2)
나이키 런클럽(Nrc, Nike Run Club) 제대로 쓰기② 러닝(바로 시작, 러닝 가이드, 나의 코치, 나의 플랜, 다이어트, 마라톤 준비, 러닝화 설정, 갤럭시 핏2)

지금 다운로드 Jordan Keyboard 100% 무료

Jordan Rudess – A Tour of His 2019 Dream Theater Keyboard Rig

주제 Jordan Keyboard 와 관련된 6 개의 이미지가 있습니다.

Jordan Keyboard - Ứng Dụng Trên Google Play
Jordan Keyboard – Ứng Dụng Trên Google Play
Jordan Keyboard - Apps On Google Play
Jordan Keyboard – Apps On Google Play
Jordan (Arabic 101) Keyboard Labels - Dsi Computer Keyboards
Jordan (Arabic 101) Keyboard Labels – Dsi Computer Keyboards

정보 adidas CONFIRMED 무료로

The Adidas Confirmed App EXPLAINED | The 7 essentials tips to WINNING in 2022 | How to COP

주제 adidas CONFIRMED 와 관련된 50 개의 이미지가 있습니다.

Adidas Confirmed - Apps On Google Play
Adidas Confirmed – Apps On Google Play
Confirmed | Adidas Us
Confirmed | Adidas Us
How Confirmed Drops Work
How Confirmed Drops Work
Adidas Confirmed App Launches In Canada | Hypebeast
Adidas Confirmed App Launches In Canada | Hypebeast
Download Adidas Confirmed For Exclusive Drops This Month
Download Adidas Confirmed For Exclusive Drops This Month

새로 업데이트됨 adidas 모두 무료

Adidas sẽ thoát khỏi khủng hoảng bằng cách nào?

주제 adidas 와 관련된 44 개의 이미지가 있습니다.

지금 다운로드 PUMATRAC Run, Train, Fitness 모두 무료

Trying out the PUMA TRAC app

주제 PUMATRAC Run, Train, Fitness 와 관련된 17 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 PUMA 100% 무료

Puma Messi stole a bottle from the pool and almost took a swim! We were shocked to see this video!

주제 PUMA 와 관련된 50 개의 이미지가 있습니다.

Puma.Com | Forever Faster.
Puma.Com | Forever Faster.
Puma.Com | Clothing, Shoes, Accessories | Puma Germany
Puma.Com | Clothing, Shoes, Accessories | Puma Germany
Puma | Mammal Species | Britannica
Puma | Mammal Species | Britannica
Mua Giày Thể Thao Puma Serve Pro Wide Màu Trắng Size 39 - Puma - Mua Tại Vua Hàng Hiệu H065881
Mua Giày Thể Thao Puma Serve Pro Wide Màu Trắng Size 39 – Puma – Mua Tại Vua Hàng Hiệu H065881

지금 다운로드 Louis Vuitton 무료로

Deepika Padukone at the Women’s Fall-Winter 2023 Fashion Show in Paris | LOUIS VUITTON

주제 Louis Vuitton 와 관련된 33 개의 이미지가 있습니다.

Neverfull Mm - Louis Vuitton Monogram Handbag For Women | Louis Vuitton ®
Neverfull Mm – Louis Vuitton Monogram Handbag For Women | Louis Vuitton ®
Carryall Mm Monogram - Women - Handbags | Louis Vuitton ®
Carryall Mm Monogram – Women – Handbags | Louis Vuitton ®
Túi Onthego Gm Monogram - Túi | Louis Vuitton
Túi Onthego Gm Monogram – Túi | Louis Vuitton
Speedy 30 Monogram - Women - Handbags | Louis Vuitton ®
Speedy 30 Monogram – Women – Handbags | Louis Vuitton ®
Multi Pochette Accessoires Monogram - Women - Handbags | Louis Vuitton ®
Multi Pochette Accessoires Monogram – Women – Handbags | Louis Vuitton ®

정보 SneakerThief Sneaker App 모두 무료

I Bought A Sneaker From EVERY Sneaker App….And They Got STOLEN

주제 SneakerThief Sneaker App 와 관련된 22 개의 이미지가 있습니다.

Nike Wants To Make Snkrs Drops Fairer, But Stolen Shoes Are The Issue
Nike Wants To Make Snkrs Drops Fairer, But Stolen Shoes Are The Issue
Trying On, Selling And Stealing Sneakers, One Shoe At A Time - The New York Times
Trying On, Selling And Stealing Sneakers, One Shoe At A Time – The New York Times
Air Jordan Shoes ... Thief Uses Phony Money And Brutality In Theft
Air Jordan Shoes … Thief Uses Phony Money And Brutality In Theft
Man Steals Woman'S Sneaker In Bizarre Subway Theft: Cops
Man Steals Woman’S Sneaker In Bizarre Subway Theft: Cops
Thief Caught On Camera Burglarizing Miami Shoe Store, Leaves With 20 Left Sneakers – Wsvn 7News | Miami News, Weather, Sports | Fort Lauderdale
Thief Caught On Camera Burglarizing Miami Shoe Store, Leaves With 20 Left Sneakers – Wsvn 7News | Miami News, Weather, Sports | Fort Lauderdale

이 게임에 대한 사용자 의견

Nike Adapt에 총 820개의 댓글이 있습니다.

 • 259 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 401개
 • 192 일반 의견
 • 30 나쁜 리뷰
 • 10 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 Nike Adapt 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *