Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 새로운 업데이트 Manga Plus By Shueisha 무료로

새로운 업데이트 Manga Plus By Shueisha 무료로

“MANGA Plus by SHUEISHA” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko Shueisha manga, Web manga Eng, Manga plus, Manga plus hero, SHUEISHA, Manga plus sasuke retsuden, Jump manga, MangaDex.

MANGA Plus by SHUEISHA에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: MANGA Plus by SHUEISHA
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: 株式会社 集英社
 • 마지막 업데이트 날짜: 2023. 3. 2.
 • 범주:
  1. #5 인기 무료 만화
  2. 만화
 • MANGA Plus by SHUEISHA의 직접적인 경쟁자:
  1. Shonen Jump Manga & Comics
  2. BILIBILI COMICS – Manga Reader
  3. WebComics – Webtoon & Manga
  4. Mangasuki
  5. Manta: Comics & Graphic Novels
  6. Kitsu: Anime & Manga Tracker

MANGA Plus by SHUEISHA 관련 동영상 보기

FREE MANGA on Manga Plus by Shueisha

사용자 평가

 • 예능 기준은 7점
 • 그래픽 기준은 6포인트
 • 안전 기준은 8점입니다.
 • 품질 기준은 7점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 8점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 8점입니다.

소개하다

“MANGA Plus by SHUEISHA”는 Shueisha Inc.의 공식 만화 리더이며 전 세계적으로 사용 가능합니다.
나루토, 드래곤볼, 원피스, 블리치 등 세계 최고의 만화를 출판합니다.
최고의 만화의 최신 챕터를 매일 무료로 읽을 수 있으며 일본 출시와 동시에 읽을 수 있습니다!!
지금 MANGA Plus를 다운로드하고 시작하세요!

◆일본과 동시 읽기 ◆
일본과 동시에 무료로 주간 매거진의 최신 장을 읽으십시오.
잡지에 게재된 새로운 제목은 일본에서 출시되는 즉시 추가되므로 정기적으로 확인하고 확인하십시오!
·한 조각
・나의 히어로 아카데미아
・약속의 네버랜드
・HUNTER×HUNTER
・블랙 클로버
・BORUTO: 나루토 차세대
・DEMON SLAYER: 키메츠노 야이바
・DR. 결석
・드래곤볼 슈퍼
・헬스 파라다이스
・주짓수 카이센
…그리고 더 많이!

◆전설 만화도 무료로 읽어보세요◆
완성된 타이틀도 무료로 읽을 수 있습니다.
매일 또는 매주 새로운 장이 추가됩니다.
·표백제
・나루토
·드래곤 볼
・데스노트
・도쿄구울
・바쿠만.
…그리고 더 많이!

◆의견 공유 ◆
읽은 만화에 댓글을 남겨주세요!
다른 댓글을 읽고 FAN 커뮤니티를 즐기거나 단순히 메시지를 보내 제작자를 지원할 수 있습니다.

◆항상 즐겨찾기를 유지 ◆
“즐겨찾기”에 최고의 만화 추가
만화에 대한 바로 가기가있을뿐만 아니라
새로운 챕터가 도착하면 알림도 받게 됩니다!

◆창작자를 응원합니다◆
인앱 광고를 통해 모금된 수익금은 크리에이터에게 직접 반환됩니다.
해적판 만화 사이트와 앱은 창작자와 새로운 만화를 만드는 능력에 해를 끼칩니다.
공식 리더를 통해 만화를 즐기면서 창작자와 만화의 미래를 응원합니다.

◆스페인어 번역도 ◆
“MANGA Plus by SHUEISHA”는 스페인어로 제공됩니다!
스페인어로 된 27개의 시리즈가 있습니다.
사용 가능한 시리즈는 영어 버전과 다릅니다. 앞으로 더 많은 시리즈가 추가될 예정입니다.

뉴스와 정보를 보려면 Facebook 페이지를 구독하십시오.
영어: https://www.facebook.com/mangaplus.en/
스페인어: https://www.facebook.com/mangaplus.es/

株式会社 集英社에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
https://mangaplus.shueisha.co.jp/
이메일:
주소:
東京都千代田区一ツ橋2-5-10
개인정보처리방침:
https://mangaplus.shueisha.co.jp/static/privacypolicy/eng/

MANGA Plus by SHUEISHA 사진

주제 MANGA Plus by SHUEISHA 와 관련된 21 개의 이미지가 있습니다.

Manga Plus By Shueisha
Manga Plus By Shueisha
Manga Plus By Shueisha
Manga Plus By Shueisha
Manga Plus By Shueisha - Apps On Google Play
Manga Plus By Shueisha – Apps On Google Play
Manga Plus By Shueisha On The App Store
Manga Plus By Shueisha On The App Store
Manga Plus By Shueisha Releases All English Chapters For 41 Manga Series
Manga Plus By Shueisha Releases All English Chapters For 41 Manga Series

여기에서 MANGA Plus by SHUEISHA과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

MANGA Plus by SHUEISHA의 경쟁자

다운로드 Shonen Jump Manga & Comics 무료로

A New Shonen Jump Starter Pack

주제 Shonen Jump Manga & Comics 와 관련된 23 개의 이미지가 있습니다.

Bảng Xếp Hạng 20 Manga Weekly Shonen Jump Được Yêu Thích Nhất Năm 2021, Cái Tên Đứng Đầu Khiến Độc Giả Mừng Rơi Nước Mắt
Bảng Xếp Hạng 20 Manga Weekly Shonen Jump Được Yêu Thích Nhất Năm 2021, Cái Tên Đứng Đầu Khiến Độc Giả Mừng Rơi Nước Mắt
Bảng Xếp Hạng 20 Manga Weekly Shonen Jump Được Yêu Thích Nhất Năm 2021, Cái Tên Đứng Đầu Khiến Độc Giả Mừng Rơi Nước Mắt
Bảng Xếp Hạng 20 Manga Weekly Shonen Jump Được Yêu Thích Nhất Năm 2021, Cái Tên Đứng Đầu Khiến Độc Giả Mừng Rơi Nước Mắt
List Of Series Run In Weekly Shōnen Jump - Wikipedia
List Of Series Run In Weekly Shōnen Jump – Wikipedia

지금 다운로드 BILIBILI COMICS – Manga Reader 모두 무료

#BL#HAMIWA9008#BILI BILI COMICS#

주제 BILIBILI COMICS – Manga Reader 와 관련된 50 개의 이미지가 있습니다.

새로 업데이트됨 WebComics – Webtoon & Manga 무료로

MORE annoying webtoon/webcomic pet peeves

주제 WebComics – Webtoon & Manga 와 관련된 13 개의 이미지가 있습니다.

Webcomics - Webtoon & Manga - Apps On Google Play
Webcomics – Webtoon & Manga – Apps On Google Play

새로 업데이트됨 Mangasuki 무료로

Buy Original Manga At Cheap Price • MangaSuki

주제 Mangasuki 와 관련된 15 개의 이미지가 있습니다.

새로 업데이트됨 Manta: Comics & Graphic Novels 모두 무료

An Ocean of Unlimited Webcomics | Manta Comics 💜

주제 Manta: Comics & Graphic Novels 와 관련된 37 개의 이미지가 있습니다.

Manta - Unlimited Comics Perfect To Binge
Manta – Unlimited Comics Perfect To Binge
Manta - Unlimited Comics Perfect To Binge
Manta – Unlimited Comics Perfect To Binge
Manta - Unlimited Comics Perfect To Binge
Manta – Unlimited Comics Perfect To Binge
Manta - Unlimited Comics Perfect To Binge
Manta – Unlimited Comics Perfect To Binge
Manta - Unlimited Comics Perfect To Binge
Manta – Unlimited Comics Perfect To Binge

지금 보기 Kitsu: Anime & Manga Tracker 100% 무료

This new Kitsu app is AWESOME!

주제 Kitsu: Anime & Manga Tracker 와 관련된 50 개의 이미지가 있습니다.

Kitsu: Anime & Manga Tracker - Apps On Google Play
Kitsu: Anime & Manga Tracker – Apps On Google Play
Kitsu Connects Anime And Manga Fans From All Over The World
Kitsu Connects Anime And Manga Fans From All Over The World
Kitsu (@Heykitsu) / Twitter
Kitsu (@Heykitsu) / Twitter
Kitsu Kitsu (@Kitsukitsu5) / Twitter
Kitsu Kitsu (@Kitsukitsu5) / Twitter

이 게임에 대한 사용자 의견

MANGA Plus by SHUEISHA에 총 198개의 댓글이 있습니다.

 • 437 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 829개
 • 158 일반 의견
 • 34 나쁜 리뷰
 • 44 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 MANGA Plus by SHUEISHA 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *