Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지금보기 Instax Share 무료로

지금보기 Instax Share 무료로

“instax SHARE” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko instax share sp-3, instax share sp-2, instax share sp-1, instax share app, instax share sp-2 film, instax share sp-2 how to connect, instax share sp-2 app, instax app for android.

instax SHARE에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: instax SHARE
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: FUJIFILM Corporation
 • 마지막 업데이트 날짜: 2020. 10. 25.
 • 범주:
  1. 사진
 • instax SHARE의 직접적인 경쟁자:
  1. instax mini Link
  2. FUJIFILM Camera Remote
  3. instax Link WIDE
  4. instax mini Evo
  5. INSTAX UP!
  6. FUJIFILM WPS Photo Transfer
  7. INSTAX SQUARE Link
  8. Polaroid mint
  9. Camera+ 5G
  10. barePack
  11. 인스타미니 – 즉석 카메라
  12. Pretty Little Distraction

instax SHARE 관련 동영상 보기

Mở hộp + Dùng thử máy in ảnh lấy liền Siêu Nhỏ Gọn Fujifilm Instax Share SP3 | Tiny Loly

사용자 평가

 • 예능 기준은 8점
 • 그래픽 기준은 9포인트
 • 안전 기준은 8점입니다.
 • 품질 기준은 8점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 8점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 8점입니다.

소개하다

“instax SHARE”는 스마트폰에서 instax SHARE smartphone printer로 이미지를 인쇄하는 데 사용할 수 있는 FUJIFILM 공식 응용 프로그램입니다.

[멋진 장면을 선택!]
“instax SHARE”는 스마트폰용 프린터인 instax SHARE SP-1/SP-2/SP-3(FUJIFILM)를 사용하여 스마트폰에서 이미지를 인쇄할 수 있는 앱입니다. 1분 이내에 스마트폰이나 태블릿에서 멋진 장면을 선택하여 아름다운 instax 인쇄를 즐기실 수 있습니다.

[지원되는 프린터]
FUJIFILM instax SHARE Smartphone Printer SP-1/SP-2/SP-3
* 오래된 모델의 프린터는 지원하지 않습니다.

[지원되는 스마트폰]
Android 4.0.3 이상
*With regard to customers who use Android ver. 6.0.x or later, there is a case that the connection between the smartphone and the printer does not work if GPS function is OFF. For the customer corresponding to this phenomenon, please turn on the GPS function when you use instax SHARE.

韓国語
!!!설정시 주의!!!

[Android6.0 이상을 사용하시는 고객으로, 프린터와 연결되지 않는 경우는 아래의 설정을 확인해 주십시오]”
(1) GPS 설정
“Android 단말기의 GPS 기능이 꺼진 상태에서는 프린터 연결이 되지 않는”” 현상이 발생하고 있습니다.
아래 순서를 참고로 GPS 기능을 켜주십시오.

<>
① “설정”을 선택한다.
② “위치”를 선택한다.
③ 위치정보가 꺼진 상태라면 켠다.
④ 프린터와 연결한다.
⑤ ①~③ 실시 후에도 통신이 불가능한 경우는 ​③의 위치정보를 끄고 다시 켜기를 반복한 후, 켠 상태에서 다시 프린터와 연결한다.
(2) “instax SHARE” 앱 권한 설정
“instax SHARE” 앱의 아래의 권한을 유효하게 하지 않으면 일부 또는 모든 기능을 사용할 수 없습니다.
번거로우시더라도 아래 순서를 참고로 권한을 유효하게 하십시오.
<>
① “설정”을 선택한다
② “앱상보”을 선택한다
③ “instax SHARE”를 선택한다
④ “권한”를 선택한다.
⑤ “카메라”, “저장수”, “위치”를 모두 유효하게 하십시오.

[인쇄 방법]
스마트폰으로 촬영한 사진을 인쇄합니다.
1. 프린터를 켭니다.
2. instax SHARE 앱을 시작합니다.
3. 사진 또는 SNS에서 이미지를 선택하거나, 스마트폰 카메라로 사진을 촬영합니다.
4. 이미지가 선택되면, 편집을 눌러서 이미지를 편집합니다(확대, 회전, 필터 및 템플릿).
5. 텍스트가 들어가는 템플릿을 선택하는 경우, 템플릿에 메시지를 게시합니다.
6. 편집이 완료되면, “연결하고 프린트합니다.”를 누릅니다.
7. 처음 인쇄하는 경우, 프린터의 비밀번호를 물어보면 프린터의 사용 설명서에 있는 초기 비밀번호를 입력하십시오.

FUJIFILM Corporation에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://www.fujifilm.com/contact/
이메일:
주소:
9-7-3, Akasaka Minato-ku,
Tokyo, 107-0052, Japan
개인정보처리방침:
http://www.fujifilm.com/privacy_policy/

instax SHARE 사진

주제 instax SHARE 와 관련된 35 개의 이미지가 있습니다.

Máy In Ảnh Fujifilm Instax Share Sp-2 (Chính Hãng)
Máy In Ảnh Fujifilm Instax Share Sp-2 (Chính Hãng)
Gift] Máy In Ảnh Cầm Tay Fujifilm Instax Share Sp-2
Gift] Máy In Ảnh Cầm Tay Fujifilm Instax Share Sp-2
Máy In Ảnh Lấy Luôn Fujifilm Instax Share Sp-2 | Shopee Việt Nam
Máy In Ảnh Lấy Luôn Fujifilm Instax Share Sp-2 | Shopee Việt Nam
Máy In Ảnh Fujifilm Instax Share Sp2 Chính Hãng, Tặng 10 Phim, Bảo Hành 12 Tháng | Shopee Việt Nam
Máy In Ảnh Fujifilm Instax Share Sp2 Chính Hãng, Tặng 10 Phim, Bảo Hành 12 Tháng | Shopee Việt Nam
Instax Share®​​​​​​​ Sp-2 | Fujifilm [United States]
Instax Share®​​​​​​​ Sp-2 | Fujifilm [United States]

여기에서 instax SHARE과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

instax SHARE의 경쟁자

정보 instax mini Link 무료로

Cách sử dụng máy Instax Mini Link – Instax Trà Sữa

주제 instax mini Link 와 관련된 10 개의 이미지가 있습니다.

Máy In Ảnh Fujifilm Instax Mini Link 2 - Chính Hãng | Khánh Long Camera
Máy In Ảnh Fujifilm Instax Mini Link 2 – Chính Hãng | Khánh Long Camera
Máy In Ảnh Cầm Tay - Instax Mini Link 2 – Instax Trà Sữa - Máy Ảnh Lấy Liền Việt Nam
Máy In Ảnh Cầm Tay – Instax Mini Link 2 – Instax Trà Sữa – Máy Ảnh Lấy Liền Việt Nam
Máy In Ảnh Fujifilm Instax Mini Link (Ash White) Chính Hãng
Máy In Ảnh Fujifilm Instax Mini Link (Ash White) Chính Hãng
Instax Mini Link | Fujifilm [Vietnam]
Instax Mini Link | Fujifilm [Vietnam]
New Fujifilm Instax Mini Link Printer Registered Print From Video Motion Control Print Together In Fun Mode #R20 _ - Aliexpress Mobile
New Fujifilm Instax Mini Link Printer Registered Print From Video Motion Control Print Together In Fun Mode #R20 _ – Aliexpress Mobile

지금 다운로드 FUJIFILM Camera Remote 100% 무료

CAMERA REMOTE – Kết nối Fuji App trên điện thoại (to be continued)

주제 FUJIFILM Camera Remote 와 관련된 17 개의 이미지가 있습니다.

Fujifilm Camera Remote - Ứng Dụng Trên Google Play
Fujifilm Camera Remote – Ứng Dụng Trên Google Play
Fujifilm Camera Remote Trên App Store
Fujifilm Camera Remote Trên App Store
Ứng Dụng Di Động | Fujifilm [Việt Nam]
Ứng Dụng Di Động | Fujifilm [Việt Nam]
Fujifilm Cuối Cùng Cũng Đã Cải Tiến Ứng Dụng Camera Remote Sau Thời Gian Dài Bị Đánh Giá Tệ Hại
Fujifilm Cuối Cùng Cũng Đã Cải Tiến Ứng Dụng Camera Remote Sau Thời Gian Dài Bị Đánh Giá Tệ Hại
Using The Fujifilm Camera Remote App – Fujilove Magazine
Using The Fujifilm Camera Remote App – Fujilove Magazine

지금 보기 instax Link WIDE 100% 무료

Trên tay Instax Link Wide – Hết nước chấm với phong cảnh!

주제 instax Link WIDE 와 관련된 29 개의 이미지가 있습니다.

Instax Link Wide – Instax Trà Sữa - Máy Ảnh Lấy Liền Việt Nam
Instax Link Wide – Instax Trà Sữa – Máy Ảnh Lấy Liền Việt Nam
Instax Link Wide | Fujifilm [Vietnam]
Instax Link Wide | Fujifilm [Vietnam]
Máy In Ảnh Lấy Ngay Fujifilm Instax Link Wide - Chính Hãng
Máy In Ảnh Lấy Ngay Fujifilm Instax Link Wide – Chính Hãng
Smartphone Printer Instax Link Wide | Fujifilm
Smartphone Printer Instax Link Wide | Fujifilm

새 업데이트 instax mini Evo 모두 무료

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG \u0026 UNBOX INSTAX MINI EVO – ĐÁNH GIÁ NGOẠI HÌNH, CÁC CHỨC NĂNG – INSTAX TRÀ SỮA

주제 instax mini Evo 와 관련된 40 개의 이미지가 있습니다.

Instax Mini Evo | Fujifilm [Vietnam]
Instax Mini Evo | Fujifilm [Vietnam]
Máy Ảnh Fujifilm Instax Mini Evo | Chính Hãng - Bh 1 Năm
Máy Ảnh Fujifilm Instax Mini Evo | Chính Hãng – Bh 1 Năm
Máy Chụp Ảnh Lấy Liền - Fujifilm Instax Mini Evo | Lazada.Vn
Máy Chụp Ảnh Lấy Liền – Fujifilm Instax Mini Evo | Lazada.Vn

새로 업데이트됨 INSTAX UP! 모두 무료

INSTAX UP! App opening video/FUJIFILM

주제 INSTAX UP! 와 관련된 16 개의 이미지가 있습니다.

Instax | Fujifilm
Instax | Fujifilm
First Look - Fujifilm Instax Mini 12 Instant Camera And The New Instax Up App! - Techbuzzireland
First Look – Fujifilm Instax Mini 12 Instant Camera And The New Instax Up App! – Techbuzzireland
Fujifilm Instax Mini 12 Announced Along With New Instax Up! App - Fuji Rumors
Fujifilm Instax Mini 12 Announced Along With New Instax Up! App – Fuji Rumors
Instax Up! App | Fujifilm
Instax Up! App | Fujifilm

새 업데이트 FUJIFILM WPS Photo Transfer 모두 무료

How to transfer pictures automatically using the Fujifilm Camera Remote app!

주제 FUJIFILM WPS Photo Transfer 와 관련된 47 개의 이미지가 있습니다.

Fujifilm Wps Photo Transfer - Ứng Dụng Trên Google Play
Fujifilm Wps Photo Transfer – Ứng Dụng Trên Google Play
Fujifilm Wps Photo Transfer On The App Store
Fujifilm Wps Photo Transfer On The App Store
Fujifilm Wps Photo Transfer - Apps On Google Play
Fujifilm Wps Photo Transfer – Apps On Google Play
Fujifilm Wps Photo Transfer Apk For Android Download
Fujifilm Wps Photo Transfer Apk For Android Download
Fujifilm Wps Photo Transfer - Ứng Dụng Trên Google Play
Fujifilm Wps Photo Transfer – Ứng Dụng Trên Google Play

다운로드 INSTAX SQUARE Link 무료로

Fujifilm instax SQUARE Link REVIEW: best wireless photo printer?

주제 INSTAX SQUARE Link 와 관련된 5 개의 이미지가 있습니다.

Instax Square Link - Instax By Fujifilm (Uk)
Instax Square Link – Instax By Fujifilm (Uk)
Smartphone Printer Instax Square Link | Fujifilm
Smartphone Printer Instax Square Link | Fujifilm
Instax Square Link Review | Trusted Reviews
Instax Square Link Review | Trusted Reviews

다운로드 Polaroid mint 모두 무료

Polaroid Mint | Portable photo printer for phones!

주제 Polaroid mint 와 관련된 46 개의 이미지가 있습니다.

Amazon.Com : Zink Polaroid Mint Instant Print Digital Camera (Black), Prints On Zink 2X3 Sticky-Backed Photo Paper : Electronics
Amazon.Com : Zink Polaroid Mint Instant Print Digital Camera (Black), Prints On Zink 2X3 Sticky-Backed Photo Paper : Electronics
Amazon.Com: Zink Polaroid Mint Pocket Printer W/ Zink Zero Ink Technology & Built-In Bluetooth For Android & Ios Devices - White : Everything Else
Amazon.Com: Zink Polaroid Mint Pocket Printer W/ Zink Zero Ink Technology & Built-In Bluetooth For Android & Ios Devices – White : Everything Else
Polaroid Mint Camera & Printer Review: An Instant Camera For The Selfie Lovers | Imore
Polaroid Mint Camera & Printer Review: An Instant Camera For The Selfie Lovers | Imore
Polaroid Launches Mint Digital Instant Camera And Mobile Printer: Digital Photography Review
Polaroid Launches Mint Digital Instant Camera And Mobile Printer: Digital Photography Review

정보 Camera+ 5G 100% 무료

Trải nghiệm camera OPPO Reno8 5G

주제 Camera+ 5G 와 관련된 21 개의 이미지가 있습니다.

5G Ai Pro Bullet Plus Network Camera | Milesight
5G Ai Pro Bullet Plus Network Camera | Milesight
Camera 5G / 2.4G Băng Tần Kép 2Mp 1080P Trong Nhà Ptz Xoay 360 Độ Không Dây Wifi Cctv Ip | Shopee Việt Nam
Camera 5G / 2.4G Băng Tần Kép 2Mp 1080P Trong Nhà Ptz Xoay 360 Độ Không Dây Wifi Cctv Ip | Shopee Việt Nam
Earthcam: Streamcam 5G, World'S First 5G Construction Camera
Earthcam: Streamcam 5G, World’S First 5G Construction Camera
Camera Ip Wifi 5G, Camera Cctv Giám Sát An Ninh Gia Đình Hd 1080P Bé Màn Hình | Lazada.Vn
Camera Ip Wifi 5G, Camera Cctv Giám Sát An Ninh Gia Đình Hd 1080P Bé Màn Hình | Lazada.Vn
5G Ai Pro Bullet Plus Network Camera | Milesight
5G Ai Pro Bullet Plus Network Camera | Milesight

지금 보기 barePack 100% 무료

barePack App reusable container service food delivery

주제 barePack 와 관련된 46 개의 이미지가 있습니다.

Startup Barepack Lets You Share Reusable Containers From S$3/Mth
Startup Barepack Lets You Share Reusable Containers From S$3/Mth
Sustainable Food Delivery | Waste Free Packaging | Barepack
Sustainable Food Delivery | Waste Free Packaging | Barepack
Sustainable Food Delivery | Waste Free Packaging | Barepack
Sustainable Food Delivery | Waste Free Packaging | Barepack

새 업데이트 인스타미니 – 즉석 카메라 무료로

폴라로이드 딱 하나만 사야한다면,, 전 이걸로 갑니다ㅋㅋㅋ instax mini Evo

주제 인스타미니 – 즉석 카메라 와 관련된 9 개의 이미지가 있습니다.

인스타미니 - 즉석 카메라 - Google Play 앱
인스타미니 – 즉석 카메라 – Google Play 앱
여주점] 인스탁스 미니11 즉석카메라 4Colors, 신세계적 쇼핑포털 Ssg.Com
여주점] 인스탁스 미니11 즉석카메라 4Colors, 신세계적 쇼핑포털 Ssg.Com
Gmarket - [Instax]미니11/폴라로이드/즉석카메라 퍼플/필름2팩+가방
Gmarket – [Instax]미니11/폴라로이드/즉석카메라 퍼플/필름2팩+가방
Fujifilm Instax Mini 11 즉석 카메라 만화 스티커 필름 사진 스냅 샷 인쇄 카메라 촬영 Insta Mini 11 Camara, 후지필름 Instax Mini 11 즉석 카메라 카툰|필름 카메라| - Aliexpress
Fujifilm Instax Mini 11 즉석 카메라 만화 스티커 필름 사진 스냅 샷 인쇄 카메라 촬영 Insta Mini 11 Camara, 후지필름 Instax Mini 11 즉석 카메라 카툰|필름 카메라| – Aliexpress
Fuji Fujifilm Instax Mini 11 즉석 카메라 필름 사진 스냅 샷 인쇄 카메라 촬영 Insta Mini 11 Camara Fotografica|필름 카메라| - Aliexpress
Fuji Fujifilm Instax Mini 11 즉석 카메라 필름 사진 스냅 샷 인쇄 카메라 촬영 Insta Mini 11 Camara Fotografica|필름 카메라| – Aliexpress

지금 보기 Pretty Little Distraction 무료로

Tomatow – Pretty Little Smile

주제 Pretty Little Distraction 와 관련된 42 개의 이미지가 있습니다.

Pretty Little Distraction On The App Store
Pretty Little Distraction On The App Store
Pretty Little Distraction Boutique
Pretty Little Distraction Boutique
Pretty Little Distraction Boutique
Pretty Little Distraction Boutique

이 게임에 대한 사용자 의견

instax SHARE에 총 165개의 댓글이 있습니다.

 • 889 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 391개
 • 260 일반 의견
 • 32 나쁜 리뷰
 • 22 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 instax SHARE 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *