Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 새로운 업데이트 Hyundai Care 100% 무료

새로운 업데이트 Hyundai Care 100% 무료

“Hyundai Care” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko Thông số Creta Cao cấp, Creta với Seltos, Mức tiêu hao nhiên liệu của Creta, Xe Creta bản Tiêu chuẩn, Bình xăng Creta, Giá xe Creta tháng 10, Creta base, Creta giảm giá.

Hyundai Care에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: Hyundai Care
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Hyundai Motor India Limited
 • 마지막 업데이트 날짜: 2022. 11. 27.
 • 범주:
  1. 비즈니스
 • Hyundai Care의 직접적인 경쟁자:

  Hyundai Care 관련 동영상 보기

  Đánh giá Hyundai Creta: Chạy êm, nhiều option đấy nhưng phải hơi… \”gồng\”! |XEHAY.VN|

  사용자 평가

  • 예능 기준은 7점
  • 그래픽 기준은 8포인트
  • 안전 기준은 5점입니다.
  • 품질 기준은 5점입니다.
  • 지원 서비스 기준은 6점입니다.
  • 커뮤니티 기준은 5점입니다.

  소개하다

  인도 최대의 승용차 수출업체이자 두 번째로 큰 자동차 제조업체인 Hyundai Motor India Limited(HMIL)가 고객에게 판매 및 서비스 제공을 위한 최초의 통합 모바일 애플리케이션을 출시했습니다. Hyundai Care 모바일 앱은 단 몇 번의 클릭만으로 모든 형태의 판매 및 서비스 지원, 딜러 네트워크, 서비스 계산기 및 서비스 약속에 대해 고객을 지원합니다.

  버튼 하나만 클릭하면 향상된 선택 프로세스가 이어집니다. 이 GPS 지원 앱은 전국 어디서나 정확한 지원을 통해 실시간으로 손쉽게 딜러 검색을 용이하게 합니다. 현대자동차 인도법인은 고객에게 ‘실시간’ 혜택을 주는 기능을 제공하기 위해 모바일 우선 접근 방식으로 제품을 구축했습니다. Hyundai Care – 모바일 앱을 통해 고객과의 긴밀한 연결을 핵심 가치로 강조하고 서비스의 투명성을 높였습니다.

  주요 특징들:
  • 판매 및 판촉 행사 – 최신 판촉물을 한 곳에서 받아보세요.
  • 자동차 찾기 – 모델 관련 하이라이트 및 갤러리 확인
  • 시승 요청 – 시승 예약
  • 자동차 예약 – 빠르고 쉬운 자동차 예약
  • 서비스 예약 – 간편하게 미리 채워진 양식으로 예약
  • 서비스 계산기 – 서비스 비용을 쉽게 계산
  • 서비스 이력 및 연간 유지보수 비용 – 그래픽 표시로 유지보수 이력을 확인하십시오.
  • 로드 사이드 어시스턴스 – 언제 어디서나 도움을 받을 수 있습니다.
  • 딜러 찾기 – 잘 갖춰진 딜러 찾기
  • 부품 및 액세서리 – 대화형 모듈로 자동차 부품 및 액세서리 구입
  • EV 충전 – 전기 충전소 찾기
  • 내 계정 – 여기에서 프로필, 차량 세부 정보, 선호 딜러를 관리합니다.
  그리고 더 많은 기능.
  • 블루링크 가정 방문 옵션

  Hyundai Motor India Limited에 대해 자세히 알아보기

  웹사이트:
  http://customercare.hyundai.co.in/
  이메일:
  개인정보처리방침:
  https://www.hyundai.com/in/en/utility/legal-disclaimer

  Hyundai Care 사진

  주제 Hyundai Care 와 관련된 40 개의 이미지가 있습니다.

  Hyundai Care - Ứng Dụng Trên Google Play
  Hyundai Care – Ứng Dụng Trên Google Play
  Hyundai Care - Ứng Dụng Trên Google Play
  Hyundai Care – Ứng Dụng Trên Google Play
  Các Mốc Bảo Dưỡng Định Kỳ Quan Trọng Dành Cho Xe Ô Tô Hyundai ?
  Các Mốc Bảo Dưỡng Định Kỳ Quan Trọng Dành Cho Xe Ô Tô Hyundai ?
  Hyundai Care : Hyundai Tăng Thời Gian Bảo Hành Tại Việt Nam, Chủ Xe An Tâm Ở Nhà Cách Li Xã Hội
  Hyundai Care : Hyundai Tăng Thời Gian Bảo Hành Tại Việt Nam, Chủ Xe An Tâm Ở Nhà Cách Li Xã Hội
  Chương Trình Dịch Vụ » Hyundai Lê Văn Lương®
  Chương Trình Dịch Vụ » Hyundai Lê Văn Lương®

  여기에서 Hyundai Care과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

  Hyundai Care의 경쟁자

  업데이트 중

  이 게임에 대한 사용자 의견

  Hyundai Care에 총 368개의 댓글이 있습니다.

  • 859 매우 멋진 댓글
  • 좋은 댓글 390개
  • 114 일반 의견
  • 24 나쁜 리뷰
  • 46 매우 나쁜 리뷰

  주제 기사 Hyundai Care 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *