Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 업데이트 Esmartcampus 100% 무료

업데이트 Esmartcampus 100% 무료

“eSmartCampus” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko smartcampus uniba, smartcampus uia, smartcampus nhi, smartcampus uin satu, smartcampus bphc, smartcampus polbangtan, smartcampus login, smartcampus iain.

eSmartCampus에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: eSmartCampus
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: e-future
 • 마지막 업데이트 날짜: 2021. 8. 30.
 • 범주:
  1. 교육
 • eSmartCampus의 직접적인 경쟁자:
  1. Smart English 2nd 4
  2. Smart Phonics
  3. Hand in Hand 6
  4. Hand in Hand 5
  5. Hand in Hand 2
  6. Hand in Hand 4

eSmartCampus 관련 동영상 보기

2 August 2019

사용자 평가

 • 예능 기준은 5점
 • 그래픽 기준은 5포인트
 • 안전 기준은 8점입니다.
 • 품질 기준은 7점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 8점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 5점입니다.

소개하다

eSmart Campus는 ㈜이퓨쳐에서 개발한 온라인 학습지원 도우미로 그 동안 축적된 이퓨쳐의 교육 노하우, 교사 지원 자료, 온라인 기술이 한 데 모아진 사이트 입니다. eSmart Campus App을 통하여 이퓨쳐 교재를 사용하는 모든 고객 분들은 교재와 연동된 이러닝 학습을 할 수 있습니다.

제공하는 모든 온라인 학습, 시험은 LMS로 관리되며 모든 결과는 통계 결과와 그래프로 제공됩니다. 또한 이퓨쳐의 교재를 사용하면서 연습했던 모든 온라인 학습 결과와 시험 결과는 학습 페이지에서 항상 확인 가능하며 재학습을 원할 경우 언제든지 재학습도 가능합니다.

* eSmart Campus 앱은 10인치 이상 태블릿에 최적화 되어 있습니다.

e-future에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://www.esmartcampus.co.kr
이메일:
wizard@eltkorea.com
주소:
서울 송파
개인정보처리방침:
https://www.e-future.co.kr/main/privacy/policy

eSmartCampus 사진

주제 eSmartCampus 와 관련된 29 개의 이미지가 있습니다.

Smart Campus - Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Campus – Ứng Dụng Trên Google Play
Smartcampus
Smartcampus
Khuôn Viên Thông Minh Là Gì?
Khuôn Viên Thông Minh Là Gì?
Smart Campus - Luleå University Of Technology
Smart Campus – Luleå University Of Technology

여기에서 eSmartCampus과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

eSmartCampus의 경쟁자

지금 다운로드 Smart English 2nd 4 100% 무료

Smart English 2nd Edition 4 Unit 1 Conversation

주제 Smart English 2nd 4 와 관련된 40 개의 이미지가 있습니다.

Smart English 2Nd 4 - Latest Version For Android - Download Apk
Smart English 2Nd 4 – Latest Version For Android – Download Apk
Sách] Smart English 2 Grammar Worksheets – Sách Gáy Xoắn - Sách Tiếng Anh Hà Nội
Sách] Smart English 2 Grammar Worksheets – Sách Gáy Xoắn – Sách Tiếng Anh Hà Nội
Smart English 4 Workbook - Elts
Smart English 4 Workbook – Elts
Smart English Starter 1,2,3,4,5,6 Full Ebook + Audio | Tải Sách
Smart English Starter 1,2,3,4,5,6 Full Ebook + Audio | Tải Sách

다운로드 Smart Phonics 100% 무료

Smart Phonics 1 Unit 1 Story – Aa Bb Cc

주제 Smart Phonics 와 관련된 29 개의 이미지가 있습니다.

Smart Phonics - Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Phonics – Ứng Dụng Trên Google Play
Sách] Smart Phonics 1 Student Book (New Edition) – Sách Gáy Xoắn - Sách Tiếng Anh Hà Nội
Sách] Smart Phonics 1 Student Book (New Edition) – Sách Gáy Xoắn – Sách Tiếng Anh Hà Nội
Smart Phonics - Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Phonics – Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Phonics - Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Phonics – Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Phonics - Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Phonics – Ứng Dụng Trên Google Play

다운로드 Hand in Hand 6 모두 무료

Hand in Hand Starter Unit 6 Chant

주제 Hand in Hand 6 와 관련된 45 개의 이미지가 있습니다.

Hand In Hand 6 Student Book
Hand In Hand 6 Student Book
Hand In Hand # 6 Student´S Book – Techbooks
Hand In Hand # 6 Student´S Book – Techbooks
Hand In Hand 6 Workbook
Hand In Hand 6 Workbook
Sách] E-Future Hand In Hand 6 Student Book (Project Book Included) - Sách Gáy Xoắn - Sách Tiếng Anh Hà Nội
Sách] E-Future Hand In Hand 6 Student Book (Project Book Included) – Sách Gáy Xoắn – Sách Tiếng Anh Hà Nội
Hand In Hand Students Book 6
Hand In Hand Students Book 6

지금 다운로드 Hand in Hand 5 100% 무료

Hand in Hand – Hi-5 – Season 4 Song of the Week

주제 Hand in Hand 5 와 관련된 38 개의 이미지가 있습니다.

Hand In Hand 5 : Student Book - Yes24
Hand In Hand 5 : Student Book – Yes24
Hand In Hand Students Book 5
Hand In Hand Students Book 5

새로 업데이트됨 Hand in Hand 2 모두 무료

Hand in Hand Model Lesson

주제 Hand in Hand 2 와 관련된 44 개의 이미지가 있습니다.

Hand In Hand Students Book 2 - Educa Libros Y Textos S.A. De C.V. - Page 1 - 15 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
Hand In Hand Students Book 2 – Educa Libros Y Textos S.A. De C.V. – Page 1 – 15 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
Hand In Hand 2 Workbook
Hand In Hand 2 Workbook
Hand In Hand 2 : Student Book - Yes24
Hand In Hand 2 : Student Book – Yes24
Hand In Hand 2 - Student Book With Multi-Rom And Project Boo | Amazon.Com.Br
Hand In Hand 2 – Student Book With Multi-Rom And Project Boo | Amazon.Com.Br

새로 업데이트됨 Hand in Hand 4 무료로

Hand In Hand Module 4

주제 Hand in Hand 4 와 관련된 47 개의 이미지가 있습니다.

Hand In Hand 4 Student Book
Hand In Hand 4 Student Book
Hand In Hand Students Book 4
Hand In Hand Students Book 4
Hand In Hand 4 : Teacher'S Manual - Yes24
Hand In Hand 4 : Teacher’S Manual – Yes24

이 게임에 대한 사용자 의견

eSmartCampus에 총 504개의 댓글이 있습니다.

 • 749 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 210개
 • 218 일반 의견
 • 48 나쁜 리뷰
 • 39 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 eSmartCampus 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *